กำแพงเพชร-ชมรมกีฬาหมู่บ้านวังยาง จัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน 12 สิงหามหาราชินี ครั้งที่ 19
กีฬา

กำแพงเพชร-ชมรมกีฬาหมู่บ้านวังยาง จัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน 12 สิงหามหาราชินี ครั้งที่ 19


เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ. ศ. 2565 ณ สนามกีฬาวัดวังยาง ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ชมรมกีฬาหมู่บ้านวังยาง หมู่ที่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม จัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน 12 สิงหามหาราชินี ครั้งที่ 19 ประจำปี 2565 โดยมีนายชนะนันท์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม มาเป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับการสนับสนุนถ้วยรางวัลจาก นายไผ่ ลิกค์  สส.จังหวัดกำแพงเพชร โดยการประสานงาน จากท่าน สจ.ประวัติ ศีริพงษ์ มี นายจำรัส คงอรุณ ประธานที่ปรึกษาชมรมกีฬาประจำ หมู่บ้าน เป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันและยังมีหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ให้การอนุเคราะห์ สนับสนุนการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยเนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุมเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกรูปแบบหนึ่งที่สนับสนุนนโยบายในด้านการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของประชาชนในท้องถิ่นในทุกด้านซึ่งปัจจุบันปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในการป้องกันและเฝ้าระวังเพื่อป้องกัน และแก้ปัญหายาเสพติดที่อาจจะเกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไปซึ่งทางหมู่บ้านวังยางหมู่ที่ 1 ตำบลนครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการการแข่งขันกีฬา ต่อต้านยาเสพติด 12 สิงหาคม มหาราชินีติดต่อกันมาทุกปี ซึ่งในครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 19 โดยมีวัตถุประสงค์คือ

1) สร้างความสามัคคีเพื่อร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

2) สร้างเยาวชนได้ใช้เวลาว่างหันมาเล่นกีฬาเพื่อห่างไกลยาเสพติด

3) สร้างความสามัคคีในหมู่บ้านและหมู่บ้านอื่นๆ

4) สร้างความสัมพันธ์ไมตรีที่ดีระหว่างหมู่บ้าน

5) สร้างภูมิคุ้มกันและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย ผู้นำชุมชน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม คณะครู นักเรียนโรงเรียนสาธิต คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการชมรมกีฬาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รวมถึงนักกีฬา และผู้ควบคุมทีมจำนวน 16 ทีม และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น