You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-จัดพิธีทำบุญตักบาตร และหล่อเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน และถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565
วัฒนธรรม

กำแพงเพชร-จัดพิธีทำบุญตักบาตร และหล่อเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน และถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565


วันที่ 13 ก.ค.65 เวลา 07.00 น. ที่ลานกิจกรรมวัดคูยาง พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองฯ นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพร้อมกับหล่อเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน และถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ซึ่งตรงกับวัน ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี โดยมีพระธรรมภาณพิลาส เจ้าคณะภาค 4 เจ้าอาวาสวัดคูยาง เป็นประธษนสงฆ์ มีหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธีท่ามกลางสายฝนที่ตกโปรยปรายลงมาในช่วงเช้า
และในช่วงเวลา 19.00 น. เริ่มกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ที่บริเวณวัดคูยาง พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร สำหรับ วันอาสาฬหบูชา เป็นวันหยุดราชการไทย หนึ่งในวันสำคัญของศาสนาพุทธ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ เรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ” วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันเพ็ญเดือน 8 และถือเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น