กำแพงเพชร-อำเภอเมืองกำแพงเพชร ออกตรวจจัดระเบียบสังคมรักษาความสงบเรียบร้อยและประชาสัมพันธ์ เรื่องมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-อำเภอเมืองกำแพงเพชร ออกตรวจจัดระเบียบสังคมรักษาความสงบเรียบร้อยและประชาสัมพันธ์ เรื่องมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลาประมาณ 21.00 น.- 22.00 น. ภายใต้การอำนวยการของนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร ได้มอบหมายให้ นายชินวุฒิ จารุเสนีย์ ปลัดอำเภอ นายประวิทย์ ปะนะตัง ปลัดอำเภอและนายอนุพนธ์ ปรารมภ์ ปลัดอำเภอ นำสมาชิก อส.อ.เมืองกำแพงเพชร ที่ 1 ออกตรวจจัดระเบียบสังคมรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง


พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แนะนำการปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 2612/2564 เรื่องมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 35) ในพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร จำนวน 3 แห่ง 1.ร้านสตอลี่ 2.ร้านอาหารเป่าปาก 3.ร้านซุ้มมะขามคาราโอเกะ ผลการปฏิบัติ ไม่พบการกระทำความผิดใดๆ และขอความร่วมมือผู้ประกอบการปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดฯ เรื่องมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 35) อย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค D-M-H-T-T-A

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น