กำแพงเพชร- วอนช่วยน้องปุยฝ้าย เด็กเรียนดีแต่ยากจน สภาพบ้านทรุดโทรดไม่คุ้มแดดคุ้มฝน และห้องน้ำ ผุพัง ไม่มีฝา ใช้แผ่นไม้ป้ายไวนิลปิดบังไว้ ไม่มีความปลอดภัย
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร- วอนช่วยน้องปุยฝ้าย เด็กเรียนดีแต่ยากจน สภาพบ้านทรุดโทรดไม่คุ้มแดดคุ้มฝน และห้องน้ำ ผุพัง ไม่มีฝา ใช้แผ่นไม้ป้ายไวนิลปิดบังไว้ ไม่มีความปลอดภัย


ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจที่บ้านเลขที่ 102 (บ้านเขาวังเยี่ยม) หมู่ที่ 9 ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร หลังได้รับแจ้งว่าที่บ้านหลังนี้เป็นบ้านของเด็กนักเรียนที่เรียนแต่แต่ยากจน สภาพบ้านที่พักอาศัยทรุดโทรม จึงได้เดินทางมาสำรวจที่บ้านหลังดังกล่าว พบกับ นางสาวบุญญาพร ทองทุ่ง หรือ น้องปุยฝ้าย อายุ 17 ปี เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองกองพิทยาคม ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร


สอบถาม น้องปุยฝ้าย ทราบว่า ที่บ้านหลังนี้อาศัยอยู่ด้วยกัน 3 คน ประกอบด้วย พ่อ แม่ และตนเอง สภาพความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบาก เนื่องจากบ้านที่อยู่อาศัยขณะนี้มีสภาพชำรุดทรุดโทรมมาก ไม่มีความมั่นคงแข็งแรง โดยมีลักษณะเป็นบ้านพื้นไม้ ผนังปิดด้วยแผ่นไม้และสังกะสีผุพังไม่คุ้มแดดคุ้มฝน ในส่วนห้องนอนของน้องปุยฝ้าย พื้นเป็นฟากไม้ไผ่ที่มีรูร่องขนาดใหญ่ พอที่สัตว์เลื้อยคลานสามารถเข้ามาได้ โดยเฉพาะในส่วนของห้องน้ำซึ่งแยกออกไปจากตัวบ้าน ลักษณะไม่มีฝาผนังมีเพียงแผ่นไม้และป้ายไวนิลปิดไว้บางส่วนเท่านั้น และมีโอ่งน้ำขนาดใหญ่วางอยู่นอกตัวห้องน้ำ เวลาอาบน้ำหรือเข้าห้องน้ำจึงไม่มีความมิดชิดและปลอดภัย สภาพโดยรอบค่อนข้างอันตรายสอบถาม นางสาวไพรินทร์ พรวนแก้ว ครูที่ที่ปรึกษาของน้องปุยฝ้าย เปิดเผยว่า น้องปุยฝ้ายมีสภาพความเป็นอยู่ทางบ้านที่ยากลำบาก เนื่องจากบ้านที่พักอาศัยดูไม่มีความมั่นคงและปลอดภัย ประกอบกับผู้ปกครองของน้องประกอบอาชีพรับจ้าง แต่สุขภาพไม่ดี จึงทำให้ไม่มีรายได้ รายได้ทั้งหมดในครอบครัวจึงมาจากตัวน้องปุยฝ้ายเอง ด้วยการรับจ้างทั่วไป ประกอบกับน้องเป็นเด็กเรียนดี เกรดเฉลี่ย 3.4 และมีนิสัยน่ารักช่วยงานคุณครูที่โรงเรียนอยู่เสมอ ถึงได้รับการช่วยเหลือจากทางโรงเรียนและคุณครูอยู่ตลอดทั้งค่าอาหารและทุนการศึกษาจึงอยากวอน ผู้ใหญ่ใจบุญ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่อยากทำบุญ ช่วยเหลือน้องในเบื้องต้น คือ เรื่องที่พักอาศัยและห้องน้ำ ให้มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย ให้น้องได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยสามารถสมทบทุนปรับปรุงที่พักอาศัยน้องได้ที่ เลขบัญชี 020100740628 ธนาคารออมสิน บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก สาขานครชุม ชื่อบัญชี นางสาว บุญญาพร ทองทุ่ง

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น