กำแพงเพชร-เรือนจำกลางกำแพงเพชร จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย เนื่องในประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2564
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-เรือนจำกลางกำแพงเพชร จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย เนื่องในประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2564


ที่เรือนจำชั่วคราวแม่ระกา สังกัดเรือนจำกลางกำแพงเพชร โดย นายกฤตภพ จันทร์ภูโดม ผู้บัญชาการเรือนจำกลางกำแพงเพชร ได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่เรือนจำชั่วคราวแม่ระกา เพื่อเตรียมความพร้อมพัฒนาเป็นเรือนจำท่องเที่ยว โดยมุ่งหวังจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรของคนกำแพงเพชร และให้ประชาชนผู้สัญจรผ่านไปมา ได้เข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) ซึ่งมีนโยบายในการพัฒนาพื้นที่เรือนจำ/ทัณฑสถาน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสังคมเพื่อส่งเสริมและให้โอกาสผู้ต้องขัง ได้ฝึกทักษะและสามารถต่อยอดเป็นอาชีพภายหลังพ้นโทษได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนโดยในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายกฤตภพ จันทร์ภูโดม ผู้บัญชาการเรือนจำกลางกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย เนื่องในประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยจัดการประชุมคณะข้าราชการฯ สัญจรนอกสถานที่ บริเวณเรือนจำชั่วคราวแม่ระกา และเนรมิตสถานที่เรือนจำชั่วคราวแม่ระกา ให้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมลอยกระทงป่า สืบสานความเป็นไทย โดยการประดับเทียน แต่งไฟ ในบรรยากาศที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ และมีการจัดกระทงให้กับข้าราชการในสังกัด ที่ร่วมกันแต่งกายในชุดผ้าไทยมาร่วมกิจกรรม "ลอยกระทงป่า" เพื่อเป็นการรณรงค์สืบสานประเพณีไทย และเป็นการขอขมา ขอพรจากเทพารักษ์ ที่ปกปักรักษา ป่าแม่ระกา ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 อย่างเคร่งครัด

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น