กำแพงเพชร-องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในตำบลวังทองและตำบลสักงามออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในตำบลวังทองและตำบลสักงามออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง


เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณตลาดนัดวัดศรีสมบรูณ์ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร นำโดย นายกันตวิชญ์ สมโภชน์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง พร้อมด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.วังทอง นำโดย นายอาริยะ บุญเกตุ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.วังทอง , พร้อมด้วย รองปลัด อบต. , หัวหน้าส่วนราชการ , ผู้นำหมู่บ้านตำบลวังทอง และ เจ้าหน้าที่ อบต.วังทอง ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งนำโดย นางสมิตา อรรควงษ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.สักงาม จัดกิจกรรมโดยร่วมบูรณาการในการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในตำบลวังทองและตำบลสักงามออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 โดยมีการถือป้าย และแจก “คู่มือประชาชน เลือกตั้ง อบต.” เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่


สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เป็นการกระตุ้นเตือน และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตนในระบอบประชาธิปไตย ทั้งเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นี้ให้มากที่สุด โดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 8,433 คน แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 21 เขตเลือกตั้ง ประชาชนที่เดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบแบ่งเป็นการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบสิทธิ และรายชื่อของตัวเองได้ทางแอปพลิเคชัน “SMART VOTE” หรือเข้าอินเทอร์เน็ต พิมพ์ค้นหาคำว่า “ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น”จากนั้นกรอกเลขประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการค้นหา ระบบจะแสดงผลการตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง สถานที่เลือกตั้ง ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น