กำแพงเพชร- อำเภอเมืองกำแพงเพชร จัดโครงการ ห่วงใย รวมใจ แบ่งปัน  อำเภอเมืองกำแพงเพชร ครั้งที่ 5
สังคม

กำแพงเพชร- อำเภอเมืองกำแพงเพชร จัดโครงการ ห่วงใย รวมใจ แบ่งปัน อำเภอเมืองกำแพงเพชร ครั้งที่ 5


เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น. นายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร และนางสายพิน อินทโชติ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมด้วยปลัดอำเภอเมืองกำแพงเพชร และนางสาวเกษร กันสุ่ม พัฒนาการอำเภอเมืองฯ นายธวัชชัย ไทยตัน กำนันตำบลนาบ่อคำ เจ้าหน้าที่ตำรวจ อปพร. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลนาบ่อคำ และข้าราชการ สมาชิก อส. เจ้าหน้าที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร ได้จัดโครงการ”ห่วงใย รวมใจ แบ่งปัน “ อำเภอเมืองกำแพงเพชร ครั้งที่ 5 เพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ได้จัดหาสินค้าจากผู้ประกอบการในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ มาจำหน่ายและ “แบ่งปัน” ให้กับผู้บริโภคในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาด เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19
ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการและผู้บริโภค และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ให้เกิดการใช้จ่าย เพื่อหมุนเวียนเงินในระบบเศรษฐกิจ ภายใต้โครงการ “ ห่วงใย รวมใจ แบ่งปัน” ครั้งที่ 5 ณ วัดแม่นารี หมู่ที่ 5 ตำบลนาบ่อคำ อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร ทั้งนี้ ทางอำเภอเมืองกำแพงเพชร ขอประชาสัมพันธ์ ในการจัดตลาดนัดครั้งต่อไป ในวันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณตลาดคลองเตย ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น