กำแพงเพชร-สมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าสร้างเครือข่ายเพิ่มความเข้มแข็งนักปั่นทั้งด้านสุขภาพและความเป็นเลิศทางด้านกีฬา
กีฬา

กำแพงเพชร-สมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าสร้างเครือข่ายเพิ่มความเข้มแข็งนักปั่นทั้งด้านสุขภาพและความเป็นเลิศทางด้านกีฬา


ที่ห้องประชุมศูนย์ชากังราว สนามกีฬาชากังราวองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สมาคมกีฬาจักรยานชากังราวจังหวัดกำแพงเพชรได้ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯและประธานชมรมจักรยานแต่ละอำเภอ โดยนายศุภชัย ศรีงาม นายกสมาคมกีฬาจักรยานชากังราว ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม พร้อมได้รับเกียรติจากนายสุภชัย ปิติวุฒิ กรรมการบริหารบริษัท Toyota กำแพงเพชรฮั้วเฮงหลี และนักกีฬาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในระดับชิงแชมป์ประเทศไทยเข้าร่วมด้วย แม้ว่าจะไม่ได้ถ้วยรางวัลพระราชทานชนะเลิศอันดับหรึ่งมาครอง แต่ คว้าถ้วยรองชนะเลิศมาครองในหลายรุ่นอายุ


การประชุมในครั้งนี้ นายกสมาคมโดยแจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสมาคมกีฬาจักรยานชากังราวจังหวัดกำแพงเพชร ที่เป็นองค์กรกีฬาของทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาพร้อมทั้งเผยแพร่กีฬาจักรยานเพื่อสุขภาพและการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศในระดับจังหวัดกำแพงเพชรไปสู่ระดับประเทศ พร้อมทั้งการจัดเตรียมความพร้อมในแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดในการแข่งขันกีฬาระดับชาตินอกจากนี้ยังได้นำเสนอแผนการปั่นจักรยานทางการแข่งขันและเพื่อสุขภาพภายในจังหวัดกำแพงเพชรโดยร่วมหารือกับทางจังหวัดกำแพงเพชรและองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรรวมทั้งเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เพื่อร่วมกันดำเนินแผนการพัฒนากีฬาจังหวัดกำแพงเพชรให้มีความก้าวหน้าต่อไป


สำหรับแนวทางการจัดกิจกรรมเบื้องต้นได้กำหนดไว้คือ วันที่๕ ธันวาคม เป็นการ"ปั่นรวมใจภักดิ์ รักพ่อ ร. 9 ปลายเดือนมกราคม เป็นการ"ปั่นรวมพลังน่อง ท่อง 2 อุทยาน" และเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมจะเป็นการปั่น"ภายในเชื่อมสายใย สร้างสุขภาพ"ซึ่ง2รายการหลังมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเป็นเจ้าภาพหลัก สำหรับรายละเอียดทางสมาคมกีฬาจักรยานฯจะได้ประสานรายงานความคืบหน้าให้นักกีฬาจักรยานและประชาชนที่สนใจการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานในจังหวัดกำแพงเพชรได้รับทราบในโอกาสต่อไป

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น