กำแพงเพชร-นายกอบจ.กำแพงเพชร พร้อมหนุนกีฬาเปิดเมืองนำร่อง รวมพลังน่องท่อง 2 อุทยาน
กีฬา

กำแพงเพชร-นายกอบจ.กำแพงเพชร พร้อมหนุนกีฬาเปิดเมืองนำร่อง รวมพลังน่องท่อง 2 อุทยาน


เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ที่ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายศุภชัย ศรีงาม ผู้ช่วย(ชำนาญการ)ส.ส.สุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ และนายกสมาคมกีฬาจักรยาน ชากังราวกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางสาวนพรัตน์ ศตะรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวสุรัชตา มาเมตตา ผอ.การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมคณะ ได้เข้าพบนายสุนทร รัตนากร เพื่อแสดงความยินดีแก่นักกีฬาจักรยานที่ได้รับรางวัลอันดับ 2 อันดับ 3 และ 4 ของประเทศในแต่ละรุ่นของการแข่งขันจักรยานทางเรียบ ใจเกินร้อยชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯพร้อมหารือ แนวทางในการจัด การแข่งขันจักรยานเพื่อสุขภาพและแข่งขัน"รวมพลังน่อง ท่อง 2 อุทยาน" น้ำตกคลองลานสู่ช่องเย็น อุทยานแห่งชาติคลองลานและอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ซึ่งจะเป็นการแข่งขันแบบ New Normal เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพและเปิดแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดกำแพงเพชร โดยเฉพาะ 2 อุทยานเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัด และนับเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม นอกจากนั้นยังได้มีการหารือแนวทางการพัฒนากีฬา ทั้งระบบโดยเริ่มตั้งแต่การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งในระดับตำบลอำเภอและจังหวัด อีกด้วย


ทั้งนี้นายสุนทรรัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกำแพงเพชรได้กล่าวว่า ดังกล่าวถือว่าเป็นบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรอยู่แล้ว และยินดีที่จะให้การสนับสนุนบูรณาการทำงานร่วมกันในหลายหน่วยงาน ซึ่งก็อยากให้ทุกฝ่ายได้วางแผน ในการจัดการแข่งขันกีฬาให้ชัดเจน สอดคล้อง เกิดความยั่งยืนและประโยชน์จะได้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนภายในจังหวัดกำแพงเพชรทั้งนี้ก่อนหน้าที่จะเข้าหารือเรื่องแนวทางการพัฒนากีฬา นายเชาวลิตร  แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้แสดงความยินดีแก่นักกีฬา ที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด และยินดีที่จะส่งเสริมสนับสนุนซึ่งคงจะเป็นช่วงขั้นตอนในการหารือแนวทางพัฒนากันต่อไปและขอบคุณ นักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ควบคุมทีมทุกคนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดกำแพงเพชร ด้านนายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชรแบบบัญชีรายชื่อ กล่าวว่า กิจกรรมโครงการดังกล่าวเป็นสิ่งที่ดี จะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในจังหวัด ตนเองก็ยินดีที่จะประสานและให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์และที่สำคัญคืออย่างคือความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากีฬาบ้านเรา

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น