กำแพงเพชร-ทม.เมืองกำแพงเพชร มอบน้ำดื่ม อควาฟิน่า จำนวน 150 แพค ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่มาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่หอประชุมสมาคมชาวไร่อ้อย เขต 6 กำแพงเพชร
สังคม

กำแพงเพชร-ทม.เมืองกำแพงเพชร มอบน้ำดื่ม อควาฟิน่า จำนวน 150 แพค ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่มาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่หอประชุมสมาคมชาวไร่อ้อย เขต 6 กำแพงเพชร


เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร มอบหมายให้นายวุฒิชัย ศุภอรรถพานิช รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับนายเฉลิมศักดิ์ เพชรเฉิดฉิน ที่ปรึกษา (พิเศษ) นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นำน้ำดื่ม อควาฟิน่าจำนวน 150 แพคๆละ 12 ขวด
โดยห้างฮั่นพงษ์กี่ บริจาคผ่านเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ไปมอบให้กับ นายแพทย์ไพฑูรย์ อ่อนเกตุ รองผู้อำนวยการด้านปฐมภูมิโรงพยาบาลกำแพงเพชร ผู้อำนวยการด้านการจัดบริการวัคซีนโควิด-19 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อไว้บริการประชาชนที่มาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่หอประชุมสมาคมชาวไร่อ้อย เขต 6 กำแพงเพชร ซึ่งสถานการณ์โควิดของจังหวัดกำแพงเพชรในขณะนี้อยู่ในขั้นที่นับว่ายังควบคุมสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น