กำแพงเพชร-ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร ปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด กำแพงเพชร Kamphaengphet 2021
กีฬา

กำแพงเพชร-ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร ปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด กำแพงเพชร Kamphaengphet 2021เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. ที่บริเวณลานกีฬา 80 พรรษามหาราชัน ต้านภัยยาเสพติด ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายบุญช่วย หอมยามเย็ฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ต้านยาเสพติด จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2564 Against Drugs Futsal Championship Kamphaengphet 2021 และร่วมมอบถ้วยพร้อมเงินรางวัลให้กับทีมที่ได้รับรางวัล โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมเต็มใจบริการ By ชนายุทธ ,รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมพรานกระต่าย ,รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีมวังแขม ,รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ ทีมรัชชานนท์ & น้องข้าวโอ๊ต


การจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร ได้ร่วมกับหน่วยงานภาคี เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาให้แก่เยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง ในการสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติด อีกทั้งเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้เยาวชนที่มีพรสวรรค์ก้าวสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬา ตามนโยบายของรัฐบาลที่ กำหนดให้การป้องกันและและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น