กำแพงเพชร-มอบอุปกรณ์กีฬา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเล่นกีฬาในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติด จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กีฬา

กำแพงเพชร-มอบอุปกรณ์กีฬา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเล่นกีฬาในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติด จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


วันที่ 9 ก.ย.64 เวลา 16.45 น. ที่สนามกีฬาฟุตซอล ลานกีฬา 8 พรรษา มหาราชัน ต้านภัยยาเสพติดศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชรนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานมอบอุปกรณ์กีฬา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเล่นกีฬาในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติด จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับชุมชนหมู่บ้านจำนวน 100 หมู่บ้าน ในพื้นที่ โดยมีนางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรับมอบอุปกรณ์กีฬาในวันและเวลาดังกล่าว


นายสุวิทย์ สันตะติวงศ์ไชย ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า ด้วยจังหวัดกำแพงเพชร โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์กีฬาตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ เล่นกีฬาในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ให้หมู่บ้าน/ชุมชนมีอุปกรณ์กีฬา สำหรับให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ใช้ประโยชน์ในการ ออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่เกี่ยวข้องกับแหล่งอบายมุขและสิ่งเสพติด


โดยในปีงบประมาณที่แล้ว คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ดำเนินการแจกจ่ายอุปกรณ์กีฬาแล้ว จำนวน ๑๐๔ หมู่บ้าน และในปีงบประมาณนี้ ได้กำหนด การแจกจ่ายอุปกรณ์กีฬา อีกจำนวน 100 หมู่บ้าน เพื่อสนับสนุน ให้หมู่บ้าน/ชุมชนมีอุปกรณ์กีฬา สำหรับให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ใช้ประโยชน์ในการ ออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อไป

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น