กำแพงเพชร- ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว.ประจำจังหวัดกำแพงเพชร
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร- ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว.ประจำจังหวัดกำแพงเพชร


วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายแพทย์ปริญญา นากปณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นางนวลจันทร์ แสงอุทัย ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว.ประจำจังหวัด ให้บริการวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบวัคซีน ณ สมาคมชาวไร่อ้อย เขต 6 กำแพงเพชร จำนวน 400 คนโดยมีการกระจายวัคซีนไปยังแต่ละอำเภอทั้ง 11 อำเภอ เพื่อจัดบริการฉีดวัคซีนพระราชทานพร้อมกันทั้งจังหวัด นอกจากนี้ได้มอบยาชุดพระราชทาน จำนวน 50 ชุด สำหรับวัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นวัคซีนพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด้วยมีพระประสงค์ให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ต่าง ๆ ได้เข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุด ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ข่าว*- ฝขว.ส.ปชส.จว.กพ.

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น