กำแพงเพชร-เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เปิดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยการวาดภาพงานศิลปะเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดความสวยงามและเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนอนันตสิงห์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เที่ยว

กำแพงเพชร-เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เปิดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยการวาดภาพงานศิลปะเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดความสวยงามและเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนอนันตสิงห์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยการวาดภาพงานศิลปะเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดความสวยงามและเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนอนันตสิงห์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนการงาน, องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.4 จังหวัดสุโขทัย และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพรียงนางสาวภาณุมาศ เรืองชัยศิวเวท ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร กล่าวว่า กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยการวาดภาพงานศิลปะเชิงสร้างสรรค์ ให้เกิดความสวยงามและเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนอนันตสิงห์ ตามแผนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ที่ได้ดำเนินการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2564 ในส่วนของแผนชุมชนอนันตสิงห์ ประจำปี 2564 ทางชุมชนมีความต้องการพัฒนาตามแผนชุมชนอนันตสิงห์ลำดับที่ 9 กิจกรรมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนกำแพงเพชร ซอย 1 จำนวน 1 แห่ง ลำดับที่ 12 กิจกรรมจัดทำจุดแลนด์มาร์คของชุมชน จำนวน 1 แห่ง

ซึ่งชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จึงดำเนินจัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยการวาดภาพงานศิลปะเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดความสวยงามและเป็นอัตลักษณ์ ของชุมชนอนันตสิงห์ ถือเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ด้านการท่องเที่ยว โดยกระบวนการบูรณาการจากทุกภาคส่วน ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาร่วมกันคือ

1. การร่วมกันเรียนรู้ และร่วมกันพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จุดเซ็คอินแห่งใหม่ในย่านชุมชนต้นแบบ ณ พื้นที่ชุมชนอนันตสิงห์

2. เป็นจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในอนาคตส่งผลดีทางเศรษฐกิจ การค้าขาย การบริการ ที่พัก ร้านอาหารในย่านชุมชนอนันตสิงห์ และการเพิ่มอาชีพให้ประชาชน ฯลฯในอนาคต

โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนอนันตสิงห์ และเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในวันที่ 2-3 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ ชุมชนอนันตสิงห์ ซึ่งมีผู้ร่วมจำนวน 60 คน

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น