กำแพงเพชร-ปตท.สผ. โครงการเอส 1 สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่ รพ.ลานกระบือ เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart Hospital
สังคม

กำแพงเพชร-ปตท.สผ. โครงการเอส 1 สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่ รพ.ลานกระบือ เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart Hospital


เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 - นายณัฐพงศ์ วัฒนเจริญ รักษาการ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการผลิต โครงการเอส 1 พร้อมด้วย นางแววเดือน ปิงเมือง ผู้จัดการ องค์กรสัมพันธ์ โครงการผลิตบนฝั่ง (ประเทศไทย) มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ เครื่องชั่งน้ำหนักและส่วนสูงระบบดิจิตอล แก่ โรงพยาบาลลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร รวมมูลค่า 239,000 บาท


เพื่อสนับสนุนให้โรงพยาบาลลานกระบือก้าวสู่การเป็น Smart Hospital ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับการจัดบริการภายในโรงพยาบาล ช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับผู้รับบริการ โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ธีรพงศ์ ตันเจริญสุขจิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานกระบือ เป็นผู้รับมอบ

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น