จังกวัดกำแพงเพชร จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด TO BE NUMBER ONE CHAMPION CUP KAMPHAENGPHET 2021
กีฬา

จังกวัดกำแพงเพชร จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด TO BE NUMBER ONE CHAMPION CUP KAMPHAENGPHET 2021


เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ริมปิง จังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร (ศอ.ปส.จ.กพ.) จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติดTO BE NUMBER ONE CHAMPION CUP KAMPHAENGPHET 2021 ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตย์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปี 2564เพื่อขับเคลื่อนผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภท ชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คือ การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด ภายใต้ชื่อกิจกรรมTO BE NUMBER ONE CHAMPION CUP KAMPHAENGPHET 2021 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่เกี่ยวข้องกับแหล่งอบายมุขและสิ่งเสพติด โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งนี้ จังหวัดกำแพงเพชร ได้ขอพระราชทานถ้วยรางวัลจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE เพื่อมอบให้แก่ทีมที่ชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด ในครั้งนี้ด้วย โดยการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด TO BE NUMBER ONE CHAMPION CUP KAMPHAENGPHET 2021 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2564 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ริมปิง

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น