กำแพงเพชร-สุดทึ่ง ผ้าทอมือจากต้นกล้วยไข่กลายเป็น อัตลักษณ์ผ้าถิ่น หนึ่งเดียวในโลก ฝีมือกลุ่มแม่หญิง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-สุดทึ่ง ผ้าทอมือจากต้นกล้วยไข่กลายเป็น อัตลักษณ์ผ้าถิ่น หนึ่งเดียวในโลก ฝีมือกลุ่มแม่หญิง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร


เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 กศน.อำเภอ 1 อาชีพ ซึ่งตั้งอยู่ภายในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร เพื่อไปชมการสาธิตการนำเอาส่วนเปลือก(กาบ)ของลำต้นกล้วยไข่ที่ได้มาหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเป็นมาถักทอทำเป็นผ้าทอมือหรือที่เรียกกันว่า”ผ้าทอมือกล้วยไข่ชากังราว” โดยขั้นตอนของการทำนั้นจะนำเอาต้นกล้วยไข่พันธุ์พื้นเมืองกำแพงเพชร มาแกะเปลือก หรือกาบออกจากลำต้นซึ่งจะใช้ได้เฉพาะเปลือกชั้นนอกเพียง 4-5 เปลือกในแต่ละต้นเท่านั้นเนื่องจากเปลือกชั้นในเป็นเปลือกอ่อนจะไม่มีความเหนียวเป็นอุปสรรคต่อการทอ จากนั้นจึงได้นำเอาเปลือกที่ได้มาเข้าเครื่องบดให้แตกละเอียดจนเป็นเส้นๆแล้วนำมาผึ่งแดดก็จะได้ออกมาเป็นเส้นใยกล้วยไข่แล้วนำเอาไปควบคู่กับเส้นไหมแล้วนำจะนำเอาไปสู่กระบวนการทำลวดลายที่เรียกว่า”ลายสายน้ำไหล”เสร็จแล้วนำเอาไปย้อมตามสีที่ต้องการแล้วนำเอาเส้นใยจากกล้วยไข่มารวมกับเส้นใยไหมเพื่อมาปั่นให้เป็นเกลียวรวมเป็นเส้นไหมเส้นเดียวกันตามสีสันที่ได้เลือกออกแบบไว้แล้ว และนำไปสู่กระบวนการทอเป็นผืนผ้าด้วยการทอมือจนออกมาเป็นผืนผ้าที่สวยงาม แปลกตาสีสันสวยงามในยามค่ำคืนเมื่อเนื้อผ้ากระทบกับแสงไฟจะแวววาวตระการตายิ่งนัก สำหรับการออกแบบในการทำลวดลายทางกลุ่มนั้นได้คิดค้นลวดลายมาจากทางภาคอีสานผสมผสานกับผ้าพื้นถิ่นทางแถบจังหวัดกำแพงเพชร จนกลายมาเป็นนวัตกรรม”ผ้าทอมือกล้วยไข่ชากังราว”ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ผ้าพื้นถิ่นจากแผ่นดินกำแพงเพชรนั่นเองสำหรับ”ผ้าทอมือกล้วยไข่ชากังราว”เป็นผ้าทอด้วยมือของกลุ่มแม่หญิงอำเภอขาณุวรลักษบุรี เป็นกลุ่มที่เกิดจากการรวมตัวของคนที่สนใจเพื่อหวังเป็นกลุ่มที่จะสืบทอดภูมิปัญญาดั้งเดิมการทอผ้าด้วยวัสดุจากธรรมชาติเป็นเรื่องที่ติดตัวมาตั้งแต่บรรพบุรุษของกลุ่มชนที่อพยพมาจากถิ่นต่างๆของทางภาคอีสาน เมื่อมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดกำแพงเพชร ก็เกิดแรงบันดาลใจในการทำผ้าทอมือกล้วยไข่ชากังราวขึ้นในรูปแบบวิถีชีวิตของชาวจังหวัดกำแพงเพชร ภายใต้การพัฒนาและสร้างสรรค์จากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 กศน.อำเภอ 1 อาชีพ ของศูนย์การศึกานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาสัยอำเภอขาณุวรลักษบุรี “ผ้าทอมือกล้วยไข่ชากังราว”จึงเป็นจุดเด่นของ”หนึ่งชุมชน หนึ่งนวัตกรรมการพัฒนาชุมชนถิ่นไทยงาม”และได้คัดสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยม กศน.ตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่าน ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ และยังได้รับการขอรับอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาจากกระทรวงพาณิชย์อีกด้วย


นางสาวพันธิภา ประวาสุข อายุ 44 ปี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอขาณุวรลักษบุรี กล่าวว่า”ต้นกล้วยไข่ที่ได้มาส่วนใหญ่จะเป็นพันธุ์พื้นเมืองที่ชาวเกษตรกรชาวจังหวัดกำแพงเพชรปลูกกันขึ้นมาโดยมากจะนำมาจากแหล่งใหญ่ๆคือในพื้นที่ตำบลท่าพุทรา และตามหมู่บ้านต่างๆในพื้นที่ ซึ่งจากการทดสอบแล้วพบว่าใยของต้นกล้วยไข่จะมีความแข็งแรงและเหนียวกว่าต้นกล้วยสายพันธุ์อื่นๆส่วนในเรื่องของการต่อยอดนวัตกรรมนี้จะขยายไปที่บ้านวังชะโอน อ.บึงสามัคคี และทั่วๆไปหากมีผู้ที่สนใจก็สามารถมาศึกษาได้ที่นี่ ซึ่งผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือกล้วยไข่ชากังราวนี้ได้นำออกไปเผยแพร่จำหน่ายแล้วหลากหลายพื้นที่ซึ่งก็มีคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เช่นไปออกร้านค้าที่บริเวณตลาดมอกล้วยไข่กำแพงเพชร และในงานเทศกาลสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพงเพชรและที่อื่นๆที่จัดงานแสดงสินค้าอีกหลายพื้นที่ และเรายังมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์“ผ้าทอมือกล้วยไข่ชากังราว”นี้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟสบุ๊คและมีผู้ให้ความสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นี้กันเป็นจำนวนมาก”

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น