กำแพงเพชร-จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร

 

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 อำเภอเมืองกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร ภายใต้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) โดยมีนางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร, ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ประธานบริษัทเฉาก๊วยชากังราวตราเพชร พร้อมด้วยส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีลงนามดังกล่าว
ด้านดร.รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวิสัยทัศน์และเป็นการสร้างสังคมคุณธรรมของจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้นำโครงการดังกล่าวเชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม ละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนดำเนินการภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) โดยมอบหมายให้สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฯ ท้องถิ่นจังหวัด ร่วมกับนายอำเภอ และผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัด ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ภายใต้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) ต่อไป

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น