กำแพงเพชร-เทศบาลเมืองปางมะค่า มอบข้าวสารอาหารแห้งพร้อมน้ำดื่ม ถุงยังชีพ ให้กับประชาชนชาวตำบลปางมะค่า
สังคม

กำแพงเพชร-เทศบาลเมืองปางมะค่า มอบข้าวสารอาหารแห้งพร้อมน้ำดื่ม ถุงยังชีพ ให้กับประชาชนชาวตำบลปางมะค่า


เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. นายน้อย วงศ์วิทยานันท์ นายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า และนายกกิ่งกาชาดอำเภอขาณุวรลักษบุรี มอบหมายให้ นางมณเฑียร วงศ์วิทยานันท์ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอขาณุวรลักษบุรี ว่าที่ร.ต.ภาคิน ขันติวงค์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เดินทางไปมอบข้าวสารอาหารแห้งพร้อมน้ำดื่ม ถุงยังชีพ ให้กับประชาชนชาวตำบลปางมะค่า เพื่อนำไปใส่ในตู้ปันสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ที่มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และต้องกักกันตนเองที่บ้านที่อาศัยในพื้นที่ตำบลปางมะค่า


พร้อมให้การดูแลช่วยเหลือตามความเหมาะสม โดยได้รับการประสานงานจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลปางมะค่า สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ได้ให้ความร่วมมือช่วยกันดูแลสิทธิผู้กักกันตนเอง

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น