กำแพงเพชร-แถลงข่าว การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด TO BE NUMBER ONE CHAMPION CUP KAMPHAENGPHET 2021
กีฬา

กำแพงเพชร-แถลงข่าว การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด TO BE NUMBER ONE CHAMPION CUP KAMPHAENGPHET 2021


เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิต แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานงานแถลงข่าว การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด "TO BE NUMBER ONE CHAMPION CUP KAMPHAENGPHET 2021" ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตย์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยมี นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยสมาชิก TO BE NUMBER ONE และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกิจกรรมแถลงข่าวในวันและเวลาดังกล่าวทั้งนี้ด้วยจังหวัดกำแพงเพชร โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร (ศอ.ปส.จ.กพ.) ได้กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภท ชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คือ การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด ภายใต้ชื่อกิจกรรม "TO BE NUMBER ONE CHAMPION CUP KAMPHAENGPHET 2021" เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่เกี่ยวข้องกับแหล่งอบายมุขและสิ่งเสพติด โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ จังหวัดกำแพงเพชร ได้ขอพระราชทานถ้วยรางวัลจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด "TO BE NUMBER ONE" เพื่อมอบให้แก่ทีมที่ชนะการแข่งขัน เพื่อให้การขับเคลื่อนกิจกรรม "TO BE NUMBER ONE CHAMPION CUP KAMPHAENGPHET 2021" ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดกำแพงเพชรได้กำหนดจัดงานแถลงข่าว ในวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 รหว่างเวลา 08.30 - 10.00 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดกำแพงเพชร


จากนั้นนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกันปลูกต้นหว้าบริเวณด้านหน้าหอประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดกำแพงเพชร

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น