กำแพงเพชร-สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขัน
กีฬา

กำแพงเพชร-สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขัน "ยูโร่เค้ก" ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 2020 ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย


เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน "ยูโร่เค้ก" ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 2020 ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพีเปิดกันอย่างพร้อมเพรียง


โดยมีนายธำรง อัศวสุธีรกุล ประธานฝ่ายกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เนื่องด้วยสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการแข่งขัน"ยูโร่เค้ก" ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 2020 โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเยาวชนอายุไม่เกิน 12,14, 16 และ 18 ปี ทั้งทีมชายและทีมหญิง เพื่อส่งเสริมเยาวชนทั่วประเทศให้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน ได้พัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด นำไปสู่การเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย คุณธรรม จริยธรรม เบียบวินัย ความมีน้ำใจนักกีฬา โดยจัดการแข่งขันรอบคัดเลือก รวม 5 ภาค เพื่อหาทีมชนะ รองชนะเลิศ เป็นตัวแทนภูมิภาค เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศ


สำหรับการแข่งขันฯ รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท) ภายใต้การสนับสนุนของ บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู๊ด จำกัด (มหาชน) สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดกำแพงเพชร และฝ่ายกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดการแข่งขันฯระหว่างวันที่ 3 - 10 เมษายน 2564 ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีทีมนักกีฬาชายเข้าร่วมการแข่งขันดังนี้ประเภททีมชาย รุ่นอายุ 12 ปี จำนวน 12 ทีม ประเภททีมหญิง รุ่นอายุ 12 ปี จำนวน 12 ทีม ประเภททีมชาย รุ่นอายุ 14 ปี จำนวน 12 ทีม ประเภททีมหญิง รุ่นอายุ 14 ปี จำนวน 12 ทีม ประเภททีมชาย รุ่นอายุ 16 ปี จำนวน 12 ทีม ประเภททีมหญิง รุ่นอายุ 16 ปี จำนวน 12 ทีม ประเภททีมชาย รุ่นอายุ 18 ปี จำนวน 12 ทีม ประเภททีมหญิง รุ่นอายุ 18 ปี จำนวน 12 ทีม

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น