กำแพงเพชร-อบจ.กำแพงเพชร ร่วมกับชมรมเดิน วิ่งชากังราว จัดการแข่งขัน อบจ.กำแพงเพชร ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 14
กีฬา

กำแพงเพชร-อบจ.กำแพงเพชร ร่วมกับชมรมเดิน วิ่งชากังราว จัดการแข่งขัน อบจ.กำแพงเพชร ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 14


เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา อบจ.กำแพงเพชร ร่วมกับชมรมเดิน – วิ่งชากังราว จัดการแข่งขัน อบจ.กำแพงเพชร ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 14 ขึ้น มีนักวิ่งผู้มีใจรักจากทุกจังหวัดเข้าร่วมแข่งขัน 1,500 คน ได้รับเกียรติจากนายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการแข่งขัน มีนายชรินทร์ ไชยะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงาน และยังได้รับเกียรติจากนายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย


การจัดการแข่งขันครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพ ห่างไกลจากอบายมุขและยาเสพติด และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร แบ่งออกเป็น 3 ระยะทาง คือ ระยะทาง 6 กิโลเมตร ระยะทาง 11 กิโลเมตร และระยะทาง 21.1 กิโลเมตร เส้นทางการวิ่งเลียบแม่น้ำปิง ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักที่ไหลผ่านจังหวัดกำแพงเพชร มีบรรยากาศดี ทัศนียภาพที่สวยงาม วิ่งผ่านเข้าไปยังอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ซึ่งนักวิ่งจะได้สัมผัสโบราณสถานต่างๆ และเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตลอดเส้นทางการวิ่ง เป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดกำแพงเพชรนอกจากนั้นการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด และได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เทศบาลเมืองกำแพงเพชร อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร สถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ชมรมกู้ภัยข่าวภาพกำแพงเพชร มูลนิธิสว่างกำแพงเพชรธรรมสถาน และหน่วยงานภาคเอกชนอีกหลายหน่วยงาน และถึงแม้ว่าก่อนการแข่งขันจะมีฝนตกลมแรง แต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคสำหรับนักวิ่งแต่ประการใด ทุกคนยังคงร่วมแข่งขันกันต่อจนจบการแข่งขัน

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น