กำแพงเพชร-อำเภอคลองคลุง จัดการแข่งขันฟุตบอล 4 คน Street Soccer KamphaengPhet Cup ครั้งที่ 1
กีฬา

กำแพงเพชร-อำเภอคลองคลุง จัดการแข่งขันฟุตบอล 4 คน Street Soccer KamphaengPhet Cup ครั้งที่ 1


เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอคลองคลุง จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล 4 คน Street Soccer KamphaengPhet Cup ครั้งที่ 1 ร่วมด้วยนายสันติ ทวดเสนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพรียง โดยมีนายสุชาติ โงนรี ประธานจัดการแข่งขันกล่าวรายงาน ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้


ซึ่งทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้แบ่งการแข่งขันเป็นรุ่น คือ รุ่น 13 ปีชาย มีทั้งหมด 16 ทีม รุ่น 16 ปี ชาย มีทั้งหมด 16 ทีม รุ่นประชาชนหญิงทั่วไป มีทั้งหมด 8 ทีม และรุ่นประชาชนทั่วไปมีทั้งหมด 16 ทีม ทำการแข่งขั้นระหว่างวันที่ 3 เมษายน ถึง วันที่ 4 เมษายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้อำเภอคลองขลุงมีชื่อเสียงทางฟุตบอล ซึ่งเป็นแรงพลักดันให้เด็ก เยาวชน ในพื้นที่ ห่างไกลจากยาเสพติด และสร้างแรงบันดาลใจให้กลับเยาวชน ได้ดูการแข่งขันฟุตบอลที่ดี และเป็นทางเลือกอีกหนึ่งอาชีพ การแข่งขันไม่ได้มุ่งหวังให้เกิดผลแพ้ หรือชนะ แต่สอนให้ประชาชนได้เรียนรู้ถึงความเสียสละ รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย ตระหนักถึงการออกกำลังกายและเพื่อสุขภาพที่ดี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สิ่งสำคัญก็คือ ให้ห่างไกลและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดต่างๆ ซึ่งกีฬา เป็นวิถีทางหนึ่งที่จะช่วยให้เยาวชนพ้นภัยจากยาเสพติด และผลดีอื่นๆที่เกิดขึ้นตามมาอีกด้วย

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น