กำแพงเพชร-นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช อดีตนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร 2 สมัย ชนะขาดคู่แข่ง 679 เสียง โดยประชาชนไว้วางใจให้เป็นนายกเทศมนตรีอีกสมัย
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช อดีตนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร 2 สมัย ชนะขาดคู่แข่ง 679 เสียง โดยประชาชนไว้วางใจให้เป็นนายกเทศมนตรีอีกสมัย


เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 นายเชาวลิต แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร, นายธนบูรณ์ สินมานะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่กรรมการการเลือกตั้ง และประชาชนที่เดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีของจังหวัดกำแพงเพชร


สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีของจังหวัดกำแพงเพชรในครั้งนี้ มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ประกอบด้วย 9 อำเภอ 25 เทศบาล แบ่งออกเป็นเทศบาลเมือง 3 และเทศบาลตำบล 22 ตำบล แบ่งหน่วยเลือกตั้งออกเป็น 365 หน่วย ซึ่งมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 174,408 คน โดยหน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วยได้มีการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด โดยให้พี่น้องประชาชนสวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ก่อนเข้าไปลงคะแนนเลือกตั้ง ขณะเดียวกันประชาชนในพื้นที่เอง ก็ได้ทยอยมาตรวจสอบรายชื่อตนเองก่อนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอย่างเป็นระเบียบ

ทั้งนี้ บรรยากาศการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร หลังจากได้มีการปิดหีบการเลือกตั้งเมื่อเวลา 17.00 น. ของวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการนับคะแนนการเลือกตั้งตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆ ที่ได้จัดขึ้นก่อนที่จะนำผลคะแนนและบัตรส่งให้ทางศูนย์อำนวยการเลือกตั้งเทศบาลเมืองกำแพงเพชร การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชรในครั้งนี้ มีผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร 3 รายประกอบด้วย หมายเลข 1 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช อดีตนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร 2 สมัย, หมายเลข 2 นายปฐมภพ ปราการชัยนาคร และหมายเลข 3 นายแพทย์ปรีชา มุสิกุล อดีตรัฐมนตรีหลายสมัย สมัครลงชิงชัยกัน โดยมีสนามเลือกตั้งทั้งสิ้น 38 หน่วยสำหรับผลการเลือกตั้งในครั้งนี้อย่างไม่เป็นทางการนั้น ผู้สมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชรที่ได้รับคะแนนสูงสุด ได้แก่ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช ได้คะแนน 6,256 คะแนน รองลงมาเป็นของนายแพทย์ปรีชา มุสิกุล ที่ได้คะแนน 5,577 คะแนน และนายปฐมภพ ปราการชัยนาคร ได้คะแนน 782 คะแนน รวมยอดผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้ 13,935 คน

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น