กำแพงเพชร-องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทองลงพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลอ่างทอง จำนวนกว่า 20 ราย
สังคม

กำแพงเพชร-องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทองลงพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลอ่างทอง จำนวนกว่า 20 ราย


นายโชคชัย ถมอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง ได้ประสานไปยังอำเภอเมืองกำแพงเพชรและธนาคารกรุงไทย (สำนักงานเขตจังหวัดกำแพงเพชร) ในการลงพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลอ่างทอง จำนวนกว่า 20 ราย เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐบาลที่ช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน


เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ด้วยการสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชนในการดำรงชีพ ทั้งนี้การดำเนินการประสานงานและการสนับสนุนงานดังกล่าว เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของนายกโชคชัยที่มุ่งบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับพี่น้องชาวตำบลอ่างทอง

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น