กำแพงเพชร-ชาวบ้านร่วมแห่พระธาตุเข้า
วัฒนธรรม

กำแพงเพชร-ชาวบ้านร่วมแห่พระธาตุเข้า"เจดีข้าวเปลือก" แห่งเดียวของไทย ที่หาชมได้ที่จังหวัดกำแพงเพชรที่เดียว


เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 ก.พ.64 ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่ "วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม" ม.4 ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร มีประชาชนชาวบ้านในพื้นที่จำนวนมากได้เดินทางมาร่วมทำบุญตามประเพณีเนื่องใน "วันมาฆบูชา" โดยวันนี้ได้ถือฤกษ์วันเพ็ญเดือน 3 อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุออกจาอุโบสถของวัด เพื่อมาประดิษฐานภายใน "พระธาตุข้าวเปลือก" แห่งเดียวในประเทศไทย ที่หาชมได้ที่จังหวัดกำแพงเพชรเท่านั้น การนำข้าวเปลือกจาก"นาบุญ" ของวัด และพื้นที่นาชาวบ้านหลังจากเก็บเกี่ยวและได้ผลผลิต จะนำมาถวายวัดร่วมบุญกองรวมกันแบบนี้ทุกปี เรียกว่า "บุญกุ้มข้าวใหญ่" หรือเจดีย์ข้าวเปลือกซึ่งเป็นประเพณีที่ทำสืบต่อกันมาช้านาน โดยนำข้าวเปลือก มาประดิษฐ์คิดค้นทำโครงสร้าง ออกแบบให้เป็นรูปทรงพระธาตุผสมผสานศิลปล้านช้าง จากข้าวเปลือกธรรมดานับล้านๆรวงจนสำเร็จ เป็นเจดีย์หรือพระธาตุจริงๆ การนำรวงข้าวเปลือกมาประดับองค์พระธาตุนี้ จึงกลายเป็นสิ่งที่ทำต่อเนื่องมาถึง 7 ปี นับตั้งแต่ พ.ศ.2557 เป็นต้นมา นี่คือพระธาตุที่ตกแต่งด้วยข้าวเปลือกแห่งแรกของไทย และอาจจะเป็นแห่งแรกของโลกก็ว่าได้ โดยในทุกวันขึ้น 3 ค่ำเดือน 3 ทุกปี จะเปลี่ยนข้าวเปลือกห่มพระธาตุ 1 ครั้ง เมื่อสร้างพระธาตุเสร็จแล้วก็จะมีพิธีอัญเชิญจากอุโบสถในวัด นำพระธาตุเข้ามาในเจดีย์จุดดังกล่าวและทำการแห่ผ้าเหลืองที่ชาวบ้านได้ร่วมกันเขียนชื่อลงในผ้า และนำมาห่มพระธาตุให้รอบ ส่วนข้าวเปลือกที่เหลือก็จะนำไปกองรวมกันเพื่อทำทำบุญ"สู่ขวัญข้าว" ต่อไปซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 6 มีนาคม 2564 ที่จะถึงนี้ สำหรับ "พระธาตุข้าวเปลือก"ที่วัดแห่งนี้ เปิดให้ประชาชนทุกท่านเข้านมัสการกราบไหว้ได้ตั้งแต่วันมาฆบูชา ไปจนถึงวันวิสาขบุชาหรือวันอาสาฬหบูชาเป็นประจำทุกปี หลังจากนั้นจึงจะอัญเชิญพระธาตุกลับเข้าอุโบสถของวัด ส่วนข้าวเปลือกที่ประดับพระธาตุก็ปล่อยให้เป็นอาหารของนก เป็นการสร้างทานบารมีในหน้าแล้งของชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งด้วย

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น