กำแพงเพชร-เฉาก๊วยชากังราวลงนามข้อตกลงจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษา พร้อมมอบรถยนต์ให้โรงเรียนบ้านบ่อสามแสนใช้ในราชการ
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-เฉาก๊วยชากังราวลงนามข้อตกลงจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษา พร้อมมอบรถยนต์ให้โรงเรียนบ้านบ่อสามแสนใช้ในราชการ


เมื่อวันที่18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00น. ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1,รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณะบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ,ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ประธานบริษัทเฉาก๊วยชากังราวจำกัด ในฐานะประธานโครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษา ,นายจำเนียร พิมพ์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ร่วมกันบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษา ให้กับโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน พร้อมส่งเสริมสนับสนุน ทั้งระบบข้อมูล งบประมาณ และจัดหาผู้เชี่ยวชาญ ในการสอนและอบรม ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนำการศึกษา เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยมีบรรดาผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู อาจารย์ นักเรียน เข้าร่วมในโครงการดังกล่าวพร้อมร่วมชมการแสดง นิทรรศการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนำการศึกษา ที่บรรดานักเรียนได้ร่วมกันจัดแสดงและนำเสนอ ทั้งนี้หลังจากพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงแล้วเสร็จ ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ และนางอมรรัตน์ สุวรรณโรจน์ ประธานบริษัทเฉาก๊วยชากังราว จำกัด ได้ทำพิธีมอบรถยนต์ 1คัน เพื่อใช้ในราชการโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน โดยมีดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1และนายจำเนียร พิมพ์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อสามแสนร่วมรับมอบ

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น