กำแพงเพชร-องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564
กีฬา

กำแพงเพชร-องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564


เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ นายสม กลัดอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 จัดการแข่งขันขึ้น ระหว่างวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีนายอมร สิหร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ เป็นผู้กล่าวรายงาน ร่วมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา กำนันตำบลลานดอกไม้ ประธานสภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทำไม้แดง หัวหน้าสายตรวจตำบลลานดอกไม้ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา เข้าร่วมในพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพรียง

เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญทางด้านกีฬา เนื่องจากตระหนักดีว่า การกีฬาจะพัฒนาคนในชาติให้มีคุณภาพ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ ซึ่งเป้าหมายของการแข่งขันนั้น มิได้มุ่งหวังเพียงผลชัยชนะ หรือรางวัลแต่เพียงอย่างเดียว แต่มุ่งสร้างความสามัคคี การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เพื่อสร้างให้เป็นกำลังที่ดีของชาติต่อไป โดยองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 ในครั้งนี้โดยกำหนดประเภทการแข่งขันกีฬา ดังนี้ ประเภท กีฬาสากล จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ 1. กีฬาฟุตบอลชาย 7 คน 2. กีฬาเปตองชาย 3. กีฬาเปตองหญิง ประเภท กีฬาพื้นบ้าน จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ 1. วิ่งกระสอบ 2. ตีวงล้อ 3. ลิงอุ้มแตง 4. กอล์ฟบก 5. เตะปี๊บชาย หรือหญิง

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น