กำแพงเพชร-องค์การบริหารตำบลมหาชัย จัดการแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบลต้านภัยยาเสพติด TO BE NUMBER ONE
กีฬา

กำแพงเพชร-องค์การบริหารตำบลมหาชัย จัดการแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบลต้านภัยยาเสพติด TO BE NUMBER ONE


วันที่ 30 มกราคม 2564 ที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร นายรุ่งเกียรติ เล้ารุ่งเรือง นายกองค์การบริหารตำบลมหาชัย  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบลต้านภัยยาเสพติด TO BE NUMBER ONE โดยมี เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตตำบลมหาชัย เข้าร่วมกิจกรรมการกีฬาอย่างพร้อมเพรียงกันการแข่งขันกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบลต้านภัยยาเสพติด TO BE NUMBER ONE มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความสามัคคีสมานฉันในหมู่คณะของเด็ก เยาวชนและประชาชนในตำบลมหาชัย และเพื่อให้โอกาสเด็ก เยาวชนและประชาชนได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านกีฬา ส่งเสริมให้เกิดนักกีฬาในระดับตำบลและระดับจังหวัดต่อไป


การแข่งขันกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบลต้านภัยยาเสพติด TO BE NUMBER ONE มีประเภทกีฬาต่างๆ ดังนี้ ฟุตบอล 7 คน ชายและหญิง วอลเลย์บอล ชายและหญิง เซปักตะกร้อ ชายและหญิง และเปตอง ทีมละ 3 คน ชายและหญิง

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น