กำแพงเพชร-กลุ่มเยาวชนตำบลปากดง จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และกระตุ้นให้ประชาชนหันมาใส่ใจการออกกำลังกาย
กีฬา

กำแพงเพชร-กลุ่มเยาวชนตำบลปากดง จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และกระตุ้นให้ประชาชนหันมาใส่ใจการออกกำลังกาย


วันที่ 23 มกราคม 2564 ที่สนามฟุตบอลกลาง ข้างแขวงกรมป่าไม้ (ปากดง) ตำบลปากดง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายศุภโชค พระสว่าง ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน รายการ เจียไต๋ คัพ ครั้งที่ 1 ขึ้น โดยมี ประชาชนทั้งชายและหญิง ในเขตพื้นที่ตำบลปากดง และตำบลใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกันอย่างคับคั่งการจัดแข่งขันฟุตบอล 7 คน รายการ เจียไต๋ คัพ ครั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน และกระตุ้นให้ประชาชน เยาวชนหันมาใส่ใจออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา เพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีภูมิคุ้มกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่สำคัญยังหวังกระตุ้นส่งเสริมให้ เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จะได้ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติดที่มีผลกระทบทั้งสุขภาพร่างกาย จิตใจ ครอบครัว และสังคม


สำหรับการแข่งขันฟุตบอล 7 คนครั้งนี้ มีทีมฟุตบอลสมัครเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 35 ทีม แยกเป็นประชาชนชาย 24 ทีม และประชาชนหญิง 11 ทีม มีรางวัลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลเกียติยศ พร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ได้รับถ้วยรางวัลเกียติยศ พร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัลเกียติยศ พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น