กำแพงเพชร-ตำรวจชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ เมืองกำแพงเพชร ผุดไอเดียเอาที่นาตัวเองกว่า 10 ไร่ จัดเป็นศูนย์เรียนรู้ ทฤษฎี “โคก หนอง นา”ให้ชาวบ้านในชุมชนนำไปต่อยอดในการดำรงชีพตามปรัชญา”เศรษฐกิจพอเพียง”ของในหลวงรัชกาลที่ 9
สังคม

กำแพงเพชร-ตำรวจชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ เมืองกำแพงเพชร ผุดไอเดียเอาที่นาตัวเองกว่า 10 ไร่ จัดเป็นศูนย์เรียนรู้ ทฤษฎี “โคก หนอง นา”ให้ชาวบ้านในชุมชนนำไปต่อยอดในการดำรงชีพตามปรัชญา”เศรษฐกิจพอเพียง”ของในหลวงรัชกาลที่ 9


เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 16.00 น. ผู้สื่อข่าวได้เดินยังบริเวณท้ายหมู่บ้านทุ่งตาพุก หมู่ 4 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ซึ่งภายในบริเวณทุ่งนาดังกล่าวได้จัดทำเป็นศูนย์เรียนรู้ ทฤษฎี โคก หนอง นา โดย ชมส.และจิตอาสา เมืองกำแพง ซึ่งมีเนื้อที่กว่า 10 ไร่ บริเวณโดยรอบมีการจัดแต่งทำเป็นเหมืองน้ำ มีขอนไม้เก่าชนิดต่างๆวางประดับประดาดูสวยสดงดงาม ส่วนหนึ่งนำมาตกแต่งทำเป็นสะพานข้ามคูน้ำ เพื่อเชื่อมต่อไปยังตัวห้างนา โดยมีชาวบ้านแวะเวียนมาชมการสาธิตการทำโครงการดังกล่าวกว่า 20 คนโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ สภ.เมืองกำแพงเพชร คอยต้อนรับและอธิบายให้ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับ ทฤษฎี โคก หนอง นา เพื่อนำไปต่อยอดในการทำการเกษตร ให้มีผลกำไร และการดำรงชีพในชุมชนของตน


ร.ต.ต.เอพยัญ กีตา รอง สว.ป.สภ.เมืองกำแพงเพชร ซึ่งทำหน้าที่ตำรวจชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ สภ.เมืองกำแพงเพชร และจิตอาสา ผู้เป็นเจ้าของที่ผืนนาแห่งนี้กล่าวว่า”โครงการโคก หนอง นา ถือว่าเป็นสิ่งที่เข้าตาของประชาชนคนไทย นอกจากว่าจะทำให้อาชีพของเรานั้นยั่งยืน และเข้มแข็งแล้วยังจะให้ความสุขในการดำรงชีพมากขึ้น โดยทุกคนสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ โดยตนได้ใช้เวลาช่วงที่ว่างเว้นจากการเข้าเวรยามแล้วมาทำโครงการดังกล่าวนี้ อีกส่วนหนึ่งนั้นทางผู้บังคับบัญชาก็ได้ให้การสนับสนุนโดยอยากให้ตรงนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนทั่วไปซึ่งท่านก็ได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ สภ.เมืองกำแพงเพชร ที่ส่วนใหญ่ได้ผ่านการอบรมมาแล้วตามโครงการวิทยากรแม่ไก่ ของตำรวจภูธรภาค 6 และได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่แล้วนำมาปฏิบัติด้วยตัวเอง เมื่อเห็นผลจึงนำมาเผยแพร่ให้กับประชาชนที่สนใจ โดยผลัดกันมาให้ความรู้กับประชาชนที่สนใจในโครงการนี้ ซึ่งในวันนี้ก็มากันหลายคน มาดูกันว่าทำแบบนี้ลงทุน มากไหม ใช้อะไรบ้างก็อธิบายให้เขาฟัง ซึ่งการลงทุนนั้นไม่มากเท่าไหร่มีเท่าไหร่ก็ทำไปแค่นั้น โดยการลงทุนให้น้อยที่สุด และให้ได้กำไรมากที่สุดซึ่งจะเห็นได้ว่าทำไมชาวนาทุกวันนี้ปลูกข้าว แต่ทำไมจึงซื้อข้าวกิน ผลก็คือชาวนาปลูกข้าวแต่ไม่เคยที่จะนำข้าวที่ได้ไปสีกินเองซึ่งบางครั้งข้าวที่เราปลูกและสีกินเองนั้นอาจจะปลอดภัยจากสารพิษมากกว่าข้าวที่ซื้อมาด้วยซ้ำไป ที่นี่ถือเป็นแหล่งที่ประชาชนน่าจะมาเรียนรู้ตนยินดีให้บริการประชาชนที่สนใจที่จะเรียนรู้ ทฤษฎี “โคก หนอง นา”เพื่อให้ชาวบ้านทั่วไปหรือในชุมชนนำไปต่อยอดในการดำรงชีพตามปรัชญา”เศรษฐกิจพอเพียง”โดยสามารถติดต่อไปยังกลุ่มงานตำรวจตำรวจชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ สภ.เมืองกำแพงเพชร ได้ตลอดเวลา” อย่างไรก็ตามสำหรับโคก-หนอง-นา โมเดล นั้นก็คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบนั่นเอง

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น