กำแพงเพชร-องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กีฬา

กำแพงเพชร-องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


วันที่ 28 ธันวาคม 2563 นายสุบรรณ อันทะสา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เป็นประธานเปิดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2563 ซึ่งมี นายอรรถสิทธิ์ ประเสริฐสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาในนามประธานกลุ่มโรงเรียนวังทอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ


เพื่อให้เด็กและเยาวชนในตำบลวังทองได้แสดงออกซึ่งความสามารถตามศักยภาพและความถนัดทางด้านกีฬาในแต่ละประเภท เพื่อให้เด็กและยาวชนในตำบลวังทองได้แสดงออกถึงการมีน้ำใจนักกีฬา เกิดความรักความสามัคคีภายในตำบลวังทอง เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในตำบลวังทองรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยมี คณะผู้บริหาร อบต.วังทอง คณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนวังทอง สมาชิกสภา อบต.วังทอง กำนันตำบลวังทอง ผู้นำหมู่บ้านรองปลัด อบต.วังทอง หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูผู้ควบคุมนักกีฬา ทั้ง 8 โรงเรียน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.วังทอง และ นักเรียน เข้าร่วมเดินขบวนและพิธีโครงการฯ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านวังทอง หมู่ที่ 2 ตำบลวังทอง “ภายใต้สโลแกน นักกีฬารวมใจ รักษาวัฒนธรรม ป้องกันโควิดฯ”


ทั้งนี้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมอสูง นำโดย นายกิตติ อุดมรัตนศิริชัย ผู้อำนวยการ รพ.สต. มอสูง ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ พร้อมทีม อสม. อำนวยความสะดวกในการตั้งจุดคัดกรองตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งได้รับความรวมมือจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ และผู้ปกครองนักเรียนในการคัดกรอง สแกน QR Code ไทยชนะ และลงชื่อพร้อมเบอร์โทรก่อนเข้าร่วมโครงการฯ

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น