กำแพงเพชร-เทศบาลตำบลลานกระบือ จัดการแข่งขันรันกระบือ fun run ครั้งที่ 2 ระยะทาง 5 กิโลเมตร รำลึกขุนเจน อดีตกำนันคนแรกของอำเภอลานกระบือ
กีฬา

กำแพงเพชร-เทศบาลตำบลลานกระบือ จัดการแข่งขันรันกระบือ fun run ครั้งที่ 2 ระยะทาง 5 กิโลเมตร รำลึกขุนเจน อดีตกำนันคนแรกของอำเภอลานกระบือ


เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563 ที่สวนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 เทศบาลตำบลลานกระบือ ชมรมวิ่ง run กระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร โดยว่าที่ร้อยตรีธาริน อยู่ครอบ รองนายกเทศมนตรีตำบลลานกระบือในฐานะประธานชมรมวิ่งฯ ดำเนินการจัดการแข่งขันรันกระบือ fun run ครั้งที่ 2 ระยะทาง 5 กิโลเมตร รำลึกขุนเจน อดีตกำนันคนแรกของอำเภอลานกระบือที่ได้มีการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์
เพื่อหารายได้สมทบทุนในการจัดสร้างอนุสาวรีย์ขุนเจนบรรพบุรุษผู้ปกครองลานกระบือ ขนาดความสูง 2.5 เมตร ตั้งอยู่บริเวณลานวงเวียนด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลานกระบือซึ่งเป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายสำหรับประชาชน โดยมีนายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 2 จังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดการแข่งขัน มีนายธำรงค์ จันคง นายกเทศมนตรีตำบลลานกระบือ ในฐานะเจ้าของพื้นที่อำนวยการจัดการแข่งขันในครั้งนี้โดยมีนักวิ่งจากจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 500 คน ขณะเดียวกันก็ได้มีการใช้มาตรการในการควบคุมป้องกันโรคตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข social distancing ลงชื่อนักวิ่ง เว้นระยะห่าง สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าร่วมงานทุกคนการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยได้มีการบันทึกสถิติของนักวิ่งที่วิ่งเร็วที่สุดในระยะ 5.5 กิโลเมตร ได้แก่ นายจักรพันธ์ อุนัยบัญ โอเวอร์ออลชาย เวลา 17.01 นาที ส่วนในประเภทหญิงผู้ที่วิ่งเร็วที่สุดได้แก่นางสาวกิตติยา นิลจง โอเวอร์ออลหญิง เวลา 25.09 นาที

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น