กำแพงเพชร-โรงเรียนลานกระบือวิทยา จัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายในโรงเรียนต้านยาเสพติดประจำปี 2563 “พะยอมเกมส์” เพื่อให้นักเรียนมีความสุขภาพพลานามัยแข็งแรง
กีฬา

กำแพงเพชร-โรงเรียนลานกระบือวิทยา จัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายในโรงเรียนต้านยาเสพติดประจำปี 2563 “พะยอมเกมส์” เพื่อให้นักเรียนมีความสุขภาพพลานามัยแข็งแรง


วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ที่สนามกีฬาโรงเรียนลานกระบือวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร นางปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายในโรงเรียนต้านยาเสพติดประจำปี 2563 “พะยอมเกมส์”ครั้งที่ 32 โดยมี นายทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนลานกระบือวิทยา พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ ขำสกุล ประธานหอการค้าอาวุโส คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนลานกระบือวิทยา เข้าร่วมพิธีเปิดโดยพร้อมเพรียงกัน
นายทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนลานกระบือวิทยา กล่าวว่า โรงเรียนลานกระบือวิทยาได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในเป็นประจำทุกๆ ปีและในปีนี้ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันขึ้นในระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ถึง 27 ธันวาคม 2563 รวม 3 วัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีความสุขภาพพลานามัยแข็งแรง เพื่อฝึกการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย เพื่อให้นักเรียนหันมาสนใจการเล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่ออยู่ห่างไกลจากยาเสพติดซึ่งเป็นอันต่อชีวิตและสังคม และเพื่อให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ

การแข่งขันกีฬาสีในครั้งประกอบด้วยคณะสี 4 สีคือ สีเหลือง สีชมพู สีฟ้า และสีแดง มีกีฬาที่จัดให้มีการแข่งขัน 6 ชนิดกีฬา คือ ฟุตบอล 11 คน ฟุตซอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด กรีฑา และกีฬาพื้นบ้าน

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น