กำแพงเพชร-โรงเรียนผู้สูงอายุนครชากังราว จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ ประจำปีการศึกษา 2563
กีฬา

กำแพงเพชร-โรงเรียนผู้สูงอายุนครชากังราว จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ ประจำปีการศึกษา 2563


เมื่อวันจันทร์ ที่ 21 ธันวาคม 2563 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมด้วยรองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุนครชากังราวและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง


นางกัญญานันท์ วังนาค ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในนามผู้แทนคณะผู้จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุครั้งนี้ มีความมุ่งหวังให้ผู้สูงอายุที่เป็นนักเรียนผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุนครชากังราว และผู้สูงอายุอื่นในชุมชนได้มีกิจกรรมสานสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรมสร้างพลังสุขภาพกาย - ใจ สร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างกัน โดยใช้การกีฬาเป็นกิจกรรมเชื่อมประสาน


โดยการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ประกอบด้วยกีฬา 6 ประเภทชนิดกีฬา ได้แก่ การแข่งขันโยนห่วง,การแข่งขันตีกอล์ฟ ,มอญซ่อนผ้า ,โยนบอลลงตะกร้า ,ปิดตาแต่งหน้า ,การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง - ไทยสากล โดยกีฬาทุกประเภทได้สร้างความสนุกสนนาน และเสียงหัวเราะให้กับผู้สูงอายุ ที่เข้าร่วมชมและการแข่งขันในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น