กำแพงเพชร-วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ในโครงการ “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” เพื่อสร้างพระเจดีย์รวงข้าว
วัฒนธรรม

กำแพงเพชร-วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ในโครงการ “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” เพื่อสร้างพระเจดีย์รวงข้าว


เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ นาบุญวัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2563 เพื่อนำข้าวที่ปลูกเฉลิมพระเกียรติในโครงการปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ ไปสร้างพระเจดีย์ข้าวเปลือก หรือพระธาตุข้าวเปลือกให้เสร็จสิ้นภายในวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ก่อนจะถึงงานเทศกาลบุญผะแหวดฟังเทศน์มหาชาติ ซึ่งพระธาตุข้าวแปลือกวัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม เป็นพระธาตุที่ตกแต่งด้วยรวงข้าวนับล้านรวงที่ประดิษฐานอยู่ในวัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม และเป็นพระธาตุแห่งแรกของโลก ถือเป็นปูชนียสถานที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทำให้อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง


นายวรจักร สถาพรภิญโญ นายอำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า แต่เดิมพื้นที่นาบุญ เคยเป็นป่าช้าเก่าของวัดทุ่งสนุ่นรัตนารามตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งปัจจุบันเป็นที่สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านทุ่งสนุ่นเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลระหาน เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน และเกษตรกร และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของอำเภอบึงสามัคคี โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวหมุนเวียนกันตลอดทั้ง 3 ฤดูกาลในส่วนของการลงแขกเกี่ยวข้าวนั้น ถือเป็นกิจกรรมสุดท้ายก่อนสิ้นปี ซึ่งเป็นประเพณีไทยที่แสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งยังสามารถช่วยสร้างความสมัครสมานสามัคคีกันอีกด้วย ซึ่งปัจจุบันนั้น หาชมได้ยากยิ่ง

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น