กำแพงเพชร-เรือนจำกลางกำแพงเพชร จัดพิธีปิด โครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง รุ่นที่ 5 เรือนจำกลางกำแพงเพชร
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-เรือนจำกลางกำแพงเพชร จัดพิธีปิด โครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง รุ่นที่ 5 เรือนจำกลางกำแพงเพชร


เมื่อวันที่ 24 พ.ย.63 เวลา 09.00 น. ที่เรือนจำกลางกำแพงเพชร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีปิดการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง รุ่นที่ 5 พร้อมกับมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ต้องราชทัณฑ์จำนวน 110 คนโดยมีนายบำรุง จันทร์บ้านคลอง ผบ.เรือนจำกลางกำแพงเพชร ได้กล่าวว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้มีการให้มีการฝึกอบรมผู้ต้องราชทัณฑ์ในโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังรุ่นที่ 5 ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ทุกเงื่อนไข ได้ในทุกเรื่อง และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิด การฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องราชทัณฑ์สามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ หลังจากพ้นโทษ สามารถนำไปปรับใช้ประกอบอาชีพ สร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวต่อไป

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น