กำแพงเพชร-อดีตพระพุทธะอิสระ จัดเวทีเสวนา ร่วมกับเครือข่ายประชาชนกำแพงเพชรและกองทัพประชาชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-อดีตพระพุทธะอิสระ จัดเวทีเสวนา ร่วมกับเครือข่ายประชาชนกำแพงเพชรและกองทัพประชาชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์


เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.00 น. ที่ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน ริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายสุวิทย์ ทองประเสริฐ หรือ อดีตพระพุทธะอิสระ อดีตเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อร่วมกิจกรรมเวทีเสวนา “มาลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย บอกเล่าความภาคภูมิใจต่อสถาบันอันเป็นศูนย์รวมใจด้วยจงรักและภักดี” ที่จัดโดยเครือข่ายประชาชนกำแพงเพชร ร่วมกับกองทัพประชาชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวนกว่าพันคน


โดยมีแกนนำหลายคนสลับกันขึ้นพูดปราศัย โดยอดีตพระพุทธะอิสระ ได้ขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ไปรวมพลังประชาชนปกป้องสถานบัน นัดชุมนุมใหญ่ 5 ธันวาคม 2563 นี้ ที่สนามหลวง กรุงเทพมหานครและนายสุวิทย์ ทองประเสริฐ หรือ อดีตพระพุทธะอิสระ อดีตเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายสุวัฒน์ วัฒนศิริ ประธานเครือข่ายประชาชนกำแพงเพชร และกองทัพประชาชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์บอกเล่าความภาคภูมิใจต่อสถาบันอันเป็นศูนย์รวมใจ ด้วยจงรักและภักดี รวมทั้งการสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์กับกลุ่มคนที่หลงผิด จาบจ้วงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สนองพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ว่า "แผ่นดินไทยคือดินแดนแห่งความประนีประนอม" ให้เห็นเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งเชิญชวนให้แสดงออกถึงความจงรักภักดีพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ที่ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานครฯ ร่วมกันร้องเพลงชาติ เคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญาณตนต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และแจกของที่ระลึกแก่ผู้มาร่วมงานในครั้งนี้


นายสุวิทย์ ทองประเสริฐ หรืออดีตพระพุทธะอิสระ อดีตเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จะเดินทางไปยังจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อเชิญชวนกลุ่มต่างๆให้มาจับเข่าคุยกัน เปิดใจรับฟังกัน ตามพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ว่าแผ่นดินนี้ เป็นดินแดนแห่งความประนีประนอม ให้สำเร็จผลเป็นรูปธรรม ซึ่งดำเนินการมาแล้วหลายจังหวัด อีกทั้ง การเดินทางมาในครั้งนี้ เพื่อรวมพลังคนรักสถาบัน ให้ออกมาแสดงพลังปกป้องสถาบันในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 นี้ โดยคาดว่าทั้งคนเสื้อแดงและคนเสื้อเหลืองจะร่วมสวมเสื้อเหลืองไปชุมนุมให้เต็มท้องสนามหลวง เหมือนดั่งทองทาแผ่นดิน

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น