กำแพงเพชร- ภิกษุ และประชาชน ฮือ ต้าน ให้ปลดรักษาการเจ้าอาวาส วัดกำแพงเพชรวิทยาราม พ้นวัด ร้อนถึงรักษาการเจ้าคณะจังหวัดกำแพง-พิจิตร (ธรรมยุต) เข้าชี้แจง
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร- ภิกษุ และประชาชน ฮือ ต้าน ให้ปลดรักษาการเจ้าอาวาส วัดกำแพงเพชรวิทยาราม พ้นวัด ร้อนถึงรักษาการเจ้าคณะจังหวัดกำแพง-พิจิตร (ธรรมยุต) เข้าชี้แจง


เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2563เวลา 14.00 น.ที่ศาลาวัดกำแพงเพชรวิทยาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร พระราชญาณปรีชา ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร - พิจิตร (ธรรมยุต) ได้ทำพิธีแจ้งพระสังฆาธิการพ้นตำแหน่งทางการปกครอง แก่พระครูวัชรรรมโกวิท (พระเพลินชัย โกวิโท) พ้นจากตำแหน่งทางการปกครองจากผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนควัชรโสภณ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร จากเจ้าคณะตำบลในเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร และจากผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดกำแพงเพชรวิทยาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร และทำพิธีแต่งตั้ง ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลในเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ได้รับการแต่งตั้ง คือ พระครูบรรณบัตร (พระชยุต อตถวๆฒโน) วัดนาควัชรโสภณ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร พิธีแต่งตั้ง ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดกำแพงเพชรวิทยาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ได้รับการแต่งตั้ง คือพระครูโอภาสวิริยคุณ วัดพัฒนานิคม (บ่อทอง) ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ประกาศให้คณะกรรมการฝายการปกครอง คณะสงยจังหวัดกำแพงเพชร - พิจิตร(ธรรมยุต) เป็นคณะกรรมการบริหาร ดำเนินการจัดระเบียบและการปกครอง พระภิกษุ สามเณรวัดกำแพงเพชรวิทยาราม ให้เป็นไปโดยชอบด้วยพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติ ประกาศของมหาเถรสมาคม พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยดีงาม


โดยมีนายสมศักดิ์ สะมะโน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร นายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร พ.ต.อ.ศุภชัย ชัยสุวรรณ ผกก.สภ.เมืองกำแพงเพชร ร.ต.อ.วิเชียร อุดม รอง สวป.สภ.เมืองกำแพงเพชร พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนาย และชาวบ้านประชาชนในชุมชนบ่อแขก ใกล้วัดกำแพงเพชรวิทยาราม ถนนบ่อแขก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 200 คน และพระภิกษุทั้งในวัดกำแพงเพชรวิทยาราม และใกล้เคียง กว่า 40 รูป มาคัดค้านคำสั่งดังกล่าวอย่างแข็งกร้าว โดยยอมเพียงให้ปลด พระครูวัชรธรรมโกวิท พ้นเพียงตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสวัดกำแพงเพชร เพียงอย่างเดียว แต่คำสั่งดังกล่าว ยังกำหนดให้พ้นจากวัดภายใน 7 วัน ซึ่งสร้างความไม่พอใจกับชาวบ้านประชาชนและพระภิกษุสงฆ์ที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างมาก ซึ่งมีการชี้แจงถึงเรื่องราวของกฏระเบียบตามกฏหมายปกครองสงฆ์ โดยเฉพาะการปฏิบัติภารกิจของสงฆ์ ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า การบริหาร การปกครองของวัดกำแพงเพชรแห่งนี้ ตามระดับขั้นตอนเป็นเวลานับชั่วโมง พระครูวัชรธรรมโกวิท หรือ พระเพลินชัย โกวิโท รักษาการเจ้าอาวาสวัดกำแพงเพชรวิทยาราม กล่าวว่า ตนมาอยู่วัดนี้ตั้งแต่ปี 2559 มาช่วยดูแลตามคำสั่งของพระเทพวัชราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร - พิจิตร (ธรรมยุต) อดีตเจ้าอาวาสวัดนาควชัรโสภณ พระอารามหลวง องค์ก่อนนี้ ปัจจุบันท่านไปจำพรรษาที่จังหวัดมหาสารคาม เข้ามาแก้ปัญหาหลายอย่างให้กับวัดแห่งนี้ ไม่เว้นแม้แต่เรื่องยาเสพติด ซึ่งก่อนนี้มีข่าวถึงตำรวจว่ามีพระและเด็กในวัดแห่งนี้ เสพและค้า อาตมาเข้ามาแก้ไข จนสถานการณ์ดีขึ้นมาก จนวัดกลับมาเป็นที่ศรัทธารุ่งเรือง ภายหลังอาตมาเป็นโรคหัวใจ ต้องได้รับการผ่าตัด บายพาสที่โรงพยาบาลเชียงใหม่เมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา แต่เมื่อมีการประชุมพระสังฆาธิการครั้งใด ก็ได้ให้ผู้ช่วยอาตมาไปแทน มิใช่ไม่ใส่ใจกระด้งกระเดื่องแต่อย่างใด ส่วนเรื่องระเบียบหรือผลประโยชน์ต่างๆเช่นเรื่องที่ดินของวัดที่มีญาติโยมยกให้ก็ได้จัดทำอย่างถูกต้อง จะมีก็เพียงเรื่องหนังสือสั่งการต่างๆเท่านั้น ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามบางกรณี ก็เพราะอาตมาไม่มีกระจิตกระใจจากปัญหาสุขภาพ บางครั้งจึงว่า ช่างเถอะ เดี๋ยวสุขภาพตัวเองดีค่อยไปชี้แจง ชาวบ้าน


และพระภิกษุที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ ขออ้อนวอน ขอความเมตตา พระราชญาณปรีชา รักษาการเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร - พิจิตร (ธรรมยุต) ให้ พระครูวัชรธรรมโกวิท ได้จำพรรษาอยู่ที่วัดกำแพงเพชรวิทยาราม และเป็นรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดต่อไป แต่ยังตกลงกันไม่ได้ จนสถานการณ์ตึงเครียดขึ้นมาอีกครั้ง มีการโห่ร้องกันด้วยความไม่พอใจ จนต้องให้ นายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร ได้อ่านคำสั่งและบันทึกข้อความซึ่งมีความยาวหลายหน้ากระดาษให้ฟังอีกครั้ง พระครูวัชรธรรมโกวิท กล่าวทิ้งท้ายอีกครั้งว่า เรื่องข้อหาที่ว่าทำให้ญาติโยมแตกแยกนั้น ขอปฏิเสธไม่เป็นความจริง อาตมามีความจริงใจกับการปฏิบัติตนในบวรพระพุทธศาสนา ไม่ต้องการสิ่งใดไปมากกว่านี้แล้ว อาตมาขอพูดเพียงแค่นี้ ชาวบ้าน และพระภิกษุที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ ขออ้อนวอน ขอความเมตตา พระราชญาณปรีชา รักษาการเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร - พิจิตร (ธรรมยุต) ให้ พระครูวัชรธรรมโกวิท ได้จำพรรษาอยู่ที่วัดกำแพงเพชร และเป็นรักษาการแทนเจ้าอาวาสกำแพงเพชรวิทยาราม ต่อไป แต่ยังตกลงกันไม่ได้ จนสถานการณ์ตึงเครียดขึ้นมาอีกครั้ง มีการโห่ร้องกันด้วยความไม่พอใจ จนต้องให้ นายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร ได้อ่านคำสั่งให้ฟังอีกครั้ง สรุปนายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร ได้เจรจาโดยคณะพระสงฆ์ และชาวบ้านต่างพอใจ โดย พระวัชรธรรมโกวิท ยังจำพรรษาอยู่ที่วัดกำแพงเพชรต่อไปได้ และเมื่อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ยินดีที่จะกลับมาเป็นรักษาแทนเจ้าอาวาสวัดกำแพงเพชรได้ ซึ่งได้รับการอนุญาตจากพระราชปรีชาญาณ รักษาการเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร - พิจิตร (ธรรมยุต)ต่อไป ซึ่งทุกฝ่ายเป็นที่พอใจในขั้นต้น แยกย้ายกันโดยไม่มีเหตุการณ์รุนแรง

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น