กำแพงเพชร-โรงเรียนวัชรวิทยา จัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑา ภายใน
กีฬา

กำแพงเพชร-โรงเรียนวัชรวิทยา จัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑา ภายใน "ฟ้า-ชมพู เกมส์ 2563" เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้มีประสบการณ์และแสดงความสามารถของแต่ละบุคคลทางด้านกีฬา


ที่สนามกีฬาโรงเรียนวัชรวิทยา นายสุวรรณ ศุภกิจเจริญ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัชรวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา - กรีฑา ภายใน "ฟ้า-ชมพู เกมส์ 2563" โดยมี นายไพชยนต์ ศรีม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัชรวิทยา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยา เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันด้วยโรงเรียนวัชรวิทยา ได้จัดให้มีแข่งขันกีฬา - กรีฑาภายใน "ฟ้า-ชมพู เกมส์ 2563" โดยจัดให้มี การแข่งขันกีฬาทั้งหมด 9 ประเภท คือ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล เทเบิ้ลเทนนิส เซปัคตะกร้อ เปตอง แบดมินตัน กรีฑาและกีฬาพื้นเมือง มีนักกีฬามาจากคณะสี ทั้งหมด 4 สี ได้แก่ สีเหลือง สีแสด สีม่วง และสีเขียว โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้มีประสบการณ์และแสดงความสามารถของแต่ละบุคคลทางด้านกีฬา เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและสมบูรณ์ เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬารวมทั้งสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัดและระดับเขตการศึกษาต่อไป

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น