กำแพงเพชร-สสส.สคอ.นำทัพสื่อและเครือข่ายเยือนจังหวัดเชียงราย ศึกษาพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมป้องกันอุบัติเหตุ ก่อนปีใหม่ 2564
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-สสส.สคอ.นำทัพสื่อและเครือข่ายเยือนจังหวัดเชียงราย ศึกษาพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมป้องกันอุบัติเหตุ ก่อนปีใหม่ 2564


เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ที่โรงแรมแกรนด์วิสต้าเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการประชุมขับเคลื่อนสื่อสารประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อเพิ่มศักยภาพบทบาทสื่อมวลชนและเครือข่ายด้านการสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูล สร้างความตระหนักขับขี่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ร่วมกับสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย บริษัทกลางคุ้มครองผู้สบภัยจากรถ จำกัด สมาคมเคเบิลทีวีและโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย สมาคมสื่อช่องสะอาด สมาคมอนามัยวิชาการ และเครือข่ายภาคเหนือกว่า 70 คนร่วมประชุมฯ


นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมฯว่า ประเทศไทยมีการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนที่มีแนวโน้มสูงอย่างต่อเนื่อง มีอัตราการตายเฉลี่ยสูงปีละ 24,000 ราย พิการกว่าปีละ 5,000 คน คิดเป็นความสูญเสีย กว่าปีละ 5 แสนล้านบาท สาเหตุจากดื่มและขับเร็ว พฤติกรรมผู้ขับขี่ที่ไม่เคารพ กฎหมาย ประมาท ยานพาหนะที่ไม่พร้อมฯ ซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นให้คิดเสมอว่าไม่ใช่เรื่องของความบังเอิญหรือเวรกรรม แต่เกิดจากการกระทำที่ประมาท ขาดสติ และเป็นสิ่งที่ทุคนสมารถป้องกันตนเองได้ โดยในระยะเวลาอันใกล้นี้ก็จะเป็นเทศกาลปีใหม่ 2564 เชียงราย เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆของประเทศ มีเส้นทางท่องเที่ยวหลายแห่ง รถมาก ต้องเพิ่มความระมัดระวัง เนื่องจากพื้นที่ มีส้นทางที่เป็นภูเขา มีทางโค้งจุดเสี่ยงหลายจุด หากไม่ชำนาญทางหรือประมาท ก็จะเสี่ยงอันตรายเกิดอุบัติเหตุได้นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สสส. กล่าวว่า สสส.เป็นหนึ่งในหลายหน่วยงานที่ทำงานสร้างมาตรการ ความปลอดภัยทางทางถนนมาอย่างต่อเนื่อง มีบทบาทเป็นผู้จุดประกาย หรือเป็นเสมือนน้ำมันหล่อลื่น สานและเสริมพลังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม ให้ได้มีโอกาสร่วมคิด เรียนรู้ พัฒนาต่อยอดให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย บทบาทสำคัญคือ การสนับสนุนและผลักดันในการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนน ด้วยการสร้างกลไกการทำงานอย่างบูรณาการทั้งในระดับชาติ จังหวัด และระดับพื้นที่ หวังลดความสูญเสียจกอุบัติเหตุทางถนน และเพื่อให้การขับเคลื่อนงานเป็นไปอย่างราบรื่น สสส. ยังได้สนับสนุนข้อมูลวิชาการและร่วมพัฒนานโยบาย และมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนนในทุกมิติ เพื่อวางระบบฐานข้อมูลของประเทศที่สมารถอ้างอิงทางวิชาการได้ ตลอดจนจัดให้มีการสื่อสารรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ภาคประชาสังคม ประชาชน รวมถึงสื่อมวลชน เพื่อสร้างความตระหนักและความร่วมมือของผู้ใช้รถใช้ถนนให้ขับขี่อย่างปลอดภัยและมีวินัยจราจร ขณะนี้ สสส. ขยายการทำงานลงถึงระดับอำเภอและตำบล มุ่งสนองนโยบาย ตำบลขับขี่ปลอดภัย ของกระทรวงมหาดไทย ด้วยการสนับสนุนให้เกิด พลังชุมชนท้องถิ่น ร่วมขบวนการสร้างความปลอดภัยทางถนน เพื่อให้ชุมชนมีบทบาทในการสร้างความปลอดภัยทางถนนให้กับพื้นที่ตนเอง ซึ่งน่าจะทำให้ลดการตายได้ปีละกว่า 7,000 คน หากทุกท้องถิ่นทั้งประเทศขับเคลื่อนร่วมกันนายพรหมมินทร์ คัณธิยะ ผู้อำนวยกรสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) กล่าวว่า ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ Tha RC ของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจกรถ จำกัด (ณ วันที่ 13 พ.ย.63) พบว่าจังหวัดเชียงราย มีสถิติผู้บาดเจ็บ 12,024 ราย เสียชีวิต 266 ราย โดยตำบลป่าตึง อ.แม่จัน จ.ชียงราย เป็นพื้นที่ศึกษาดูงานครั้งนี้ มีพื้นที่เสี่ยงทางโค้ง ขึ้นเขาและเกิดอุบัติเหตุบ่อย ซึ่งหน่วยงานในพื้นที่มีการจัดการแก้ไขปัญหาที่ได้ผล จึงได้นำคณะสื่อและเครือข่ายลงพื้นที่เรียนรู้ร่วมนำเสนอข้อมูล ทั้งนี้อย่าฝากข้อควรระวังในการขับรถขึ้นเขา-ลงเขา สิ่งที่ต้องรู้คือ 1.ขาขึ้น-ลงเขา ควรใช้เกียร์ต่ำตลอดเส้นทาง 2.ทางโค้งต้องระวังและลดความเร็วลง 3.ห้ามแซงเพราะถนนแคบไม่สมารถมองเห็นรถอีกฝั่งได้ชัดและไม่ควรแซงในเขตห้ามแซง 4.ควรแตะเบรกเป็นระยะๆเพื่อชะลอความเร็วรถ แต่อย่าแตะเบรกแช่ยาวๆเพราะจะทำให้เบรกไหม้และเบรกไม่อยู่ และ5.ควรตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมก่อนเดินทางอีกด้วย

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น