กำแพงเพชร-ชมรมฟุตบอลอาวุโสกำแพงเพชร จัดการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส 11 คน รายการ ส.เมืองลีกคัพ ประจำปี 2563
กีฬา

กำแพงเพชร-ชมรมฟุตบอลอาวุโสกำแพงเพชร จัดการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส 11 คน รายการ ส.เมืองลีกคัพ ประจำปี 2563


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ชมรมฟุตบอลอาวุโสกำแพงเพชร จัดการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส 11 คน รายการ ส.เมืองลีกคัพ ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬาชากังราว ริมปิง จังหวัดกำแพงเพชร มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน 10 ทีม ได้แก่ ทีมกำแพงเพชรไพโรจน์โฮมโปร แช็มป์เก่า,ทีมคลองน้ำไหล ,ทีมมีชัยเฟอร์นิเจอร์, ทีมคลองลานเหน่งแอ๊กซ่า ,ทีมชมรมขอบสนามขาณุ ,ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, ทีมกำแพงยูไนเต็ด ,ทีมสาธารณสุข ,ทีมชากังราวซีเนียร์, ทีมท่าขุนรามfC


วัตถุประสงค์ในการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่และบุคลากรของหน่วยงานรัฐและเอกชนภายในจังหวัดกำแพงเพชร ได้ออกกำลังกาย และเสริมสร้างสุขภาพ หันมาดูแล เอาใจใส่สุขภาพของตนเอง โดยใช้เวลาว่างจากการทำงาน มาเล่นกีฬาฟุตบอล เพื่อสร้างสัมพันธ์ระหว่างกันและกันโดยใช้กีฬาฟุตบอลเป็นสื่อ และพัฒนาร่างกาย จิตใจ ให้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬาทั้งนี้ การแข่งขันฟุตบอลอาวุโส 11 คน รายการ ส.เมืองลีกคัพ ประจำปี 2563 จัดขึ้นระหว่าง 15 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2564 จึงประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลสามารถเข้าร่วมชมและเชียร์กันได้ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ริมปิง ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น