กำแพงเพชร-คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเทศบาล 2 จัดประชุมวางแผนงานจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล วิ่งเพื่อน้อง
กีฬา

กำแพงเพชร-คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเทศบาล 2 จัดประชุมวางแผนงานจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล วิ่งเพื่อน้อง


เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเทศบาล 2 (ทุ่งสวน)โดยประธานชมรม นายนริศ ศรีโพธิ์ อดีตปลัดเทศบาล ประธานชมรมฯร่วมกับชมรมเดิน วิ่ง ชากังราว นายทวีศักดิ์ ครุฑมาส ประธานชมรมฯ และนายธวัช เทพยุหะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมทั้งคณะครู ประชุมวางแผนงานจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล”วิ่งเพื่อน้อง


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ระดมทุนทรัพย์เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดี นักเรียนยากจน และส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่เยาวชนและประชาชน โดยจะกำหนดจัดการเดินวิ่ง ในช่วง ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2564 กำหนดการวิ่ง เป็น 2 ระยะ คือ ระยะ 4 กิโลเมตร สำหรับ นักเรียน เยาวชน ผู้ปกครอง นักวิ่ง และ 10 กิโลเมตร สำหรับนักวิ่งทั่วไป
ทั้งนี้การแบ่งรุ่น จัดเป็น 4 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี , รุ่นอายุ 20 - 34ปี , รุ่นอายุ 35- 49 ปี และ รุ่นอายุ 50 ปี ขึ้นไป ซึ่งคณะกรรมการทุกฝ่ายจะได้ร่วมกันแบ่งหน้าที่ในเตรียมการและนำรายละเอียดมาประชุมเตรียมการ เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครในโอกาสต่อไป

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น