กำแพงเพชร-คณะกรรมการจัดงานไหว้เจ้าพ่อ เจ้าแม่ ตลาดปากดง จัดการแข่งขันฟุตบอลสตรีทชอคเกอร์ งานงิ้วปากดง ประจำปี 2563
กีฬา

กำแพงเพชร-คณะกรรมการจัดงานไหว้เจ้าพ่อ เจ้าแม่ ตลาดปากดง จัดการแข่งขันฟุตบอลสตรีทชอคเกอร์ งานงิ้วปากดง ประจำปี 2563


ที่สนามกีฬาหลังป้อมตำรวจบ้านปากดง ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายโชคชัย บุญทา ร่วมกับคณะกรรมการจัดงานไหว้เจ้าพ่อ เจ้าแม่ ตลาดปากดง จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลสตรีทชอคเกอร์ งานงิ้วปากดง ภายในงานไหว้เจ้าพ่อ เจ้าแม่ ตลาดปากดง โดยมี นักกีฬาเยาวชน และประชาชน ชาวบ้านปากดง และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกัน โดยแบ่งเป็น รุ่นประชาชนทั่วไปจำนวน 32 ทีม รุ่นอายุ 10 ปี จำนวน 8 ทีม รุ่นอายุ 13 ปี จำนวน 8 ทีม มีเงินรางวัลคือ

รางวันที่ 1 รับเงินรางวัล 10,000 พร้อมถ้วยรางวัล

รางวันที่ 2 รับเงินรางวัล 5,000 พร้อมถ้วยรางวัล

รางวันที่ 3 รับเงินรางวัล 3,000 พร้อมถ้วยรางวัล

รางวันที่ 4 รับเงินรางวัล 2,000 พร้อมถ้วยรางวัลสำหรับงานไหว้เจ้าพ่อ เจ้าแม่ ตลาดปากดง คณะกรรมการได้มีการจัดขึ้นทุกปี ถือเป็นงานบุญประเพณีที่ทำสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน เพื่อนุรักษ์ดำรงไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามสู่รุ่นลูกหลานและเพื่อความเป็นสิริมงคลของชาวบ้านปากดง และใกล้เคียง ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2563

ภายในงานนอกจากจะมีมหรสพสมโภชแล้วในทุกๆ ปีทางคณะกรรมการจัดงานได้กำหนดจัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลสตรีทชอคเกอร์ งานงิ้วปากดง เพื่อส่งเสริมประชาชนและเยาวชนได้หันมาออกกำลังลังกาย เสริมทักษะในด้านกีฬา ให้เยาวชนได้มีโอกาสแสดงความสามารถในสิ่งที่ตนถนัด และ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะห่างไกลยาเสพติด 

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น