กำแพงเพชร-สมาชิกทีมฟุตบอลคลองขลุงยูไนเต็ด จัดการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษเพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ ดร.มานิตย์ นาคเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ไปดำรงตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
กีฬา

กำแพงเพชร-สมาชิกทีมฟุตบอลคลองขลุงยูไนเต็ด จัดการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษเพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ ดร.มานิตย์ นาคเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ไปดำรงตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม


เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.30 น. ทีมฟุตบอลคลองขลุงยูไนเต็ด พร้อมเพื่อนสมาชิก จัดการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษเพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ ดร.มานิตย์ นาคเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ไปดำรงตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมด้วยนาย สุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร ,นายสันติ ทวดเสนา พร้อมเพื่อนสมาชิกทีมคลองขลุงยูไนเต็ด เข้าร่วมการแข่งขันกันเป็นจำนวนมาก


เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชครู และพนักงานจ้าง ประชาชนทั่วไป ได้ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและในชุมชนสร้างการทำงานร่วมกันเชิงบูรณาการสมานฉันท์ เพื่อเป็นการพัฒนา ยกระดับมาตรฐานกีฬาในท้องถิ่น และเพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือพนักงาน ราษฎร์ - รัฐ ร่วมใจต้านยาเสพติด


กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสดงมุทิตาจิต และเพื่อให้เกียรติแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้สร้างคุณงามความดี ได้ปฏิบัติงานราชการในหน้าที่ มาด้วยความวิริยะอุตสาหะ ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ใช้ความรู้ความสามารถ ร่วมกันพัฒนาการศึกษาไทยมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ ดร.มานิตย์ นาคเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ จะเดินทางไปดำรงตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นี้

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น