กำแพงเพชร-เทศบาลเมืองหนองปลิง เปิดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 5 คน ตำบลหนองปลิง
กีฬา

กำแพงเพชร-เทศบาลเมืองหนองปลิง เปิดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 5 คน ตำบลหนองปลิง


เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ สนามกีฬา วัดราชพฤกษ์ศรัทธาราม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลิงอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายเทียนฉาย ประสานสิน รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปลิง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 5 คน ตำบลหนองปลิง ประจำปี 2563 โดยมีนางสาวชรินทร์ทิพย์ ลมไธสง ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองหนองปลิงกล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการวัดราชพฤกษ์ศรัทธาราม คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปลิง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาลเมืองหนองปลิง ตลอดจนเยาวชนและประชาชนในตำบลหนองปลิง เข้าร่วมในพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพรียง
กีฬาเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญา สร้างบุคคล ให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีความรับผิดชอบ นอกจากนี้การแข่งขันกีฬายังมีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักกีฬา ช่วยฟื้นฟูสร้างเสริมสุขภาพสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนในหมู่บ้านห่างไกลยาเสพติดซึ่งการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 5 คน วัดราชพฤกษ์ศรัทธาราม มีวัตถุประสงค์คือ

1 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยหันมาออกกำลังกาย และเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง

2 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนประชาชนส่วนราชการได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างเยาวชนในพื้น ให้ที่ลดความแตกแยกและเรียนรู้ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และนำไปสู่การพัฒนาเป็นนักกีฬาฟุตบอลมืออาชีพต่อไป
โดยกิจกรรมในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากท่านเจ้าอาวาสวัดราชพฤกษ์ศรัทธาราม คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปลิง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาลเมืองหนองปลิง ตลอดจนเยาวชนและประชาชนในตำบลหนองปลิง เป็นย่างดียิ่ง

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น