กำแพงเพชร-ชมรมคนรักในหลวงอำเภอพรานกระต่าย รวมตัวกันเพื่อร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-ชมรมคนรักในหลวงอำเภอพรานกระต่าย รวมตัวกันเพื่อร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์


ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ชาวอำเภอพรานกระต่ายในนาม ชมรมคนรักในหลวง อำเภอพรานกระต่าย ร่วมด้วยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอพรานกระต่าย และภาคีเครือข่ายจำนวนกว่า 700 คน ได้ร่วมกันแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง พร้อมทั้งสัญลักษณ์ธงชาติไทย พระบรมฉายาลักษณ์ รวมตัวกันที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร


เพื่อร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ หลังจากเกิดเหตุการณ์หมิ่นเหม่และก้าวล่วงสถาบันสูงสุดอันเป็นที่เคารพเทิดทูนของประชาชนบ่อยครั้งมากขึ้น โดยการรวมตัวนั้นนายเสวียน พละทรัพย์ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอพรานกระต่าย ได้ยื่นหนังสือข้อเรียกร้องแสดงออกในการปกป้องสถาบันต่อนายธีรศักดิ์ ลิขิต นายอำเภอพรานกระต่าย โดยเนื้อหาในหนังสือนั้นได้มีการเรียกร้องให้ยุติการกระทำอันเป็นการก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์
ซึ่งเป็นที่เคารพสูงสุดของประชาชนชาวไทย ที่ดำรงอยู่กับแผ่นดินไทยมาตั้งแต่เริ่มประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานหลายร้อยปี โดยภายหลังจากการยื่นหนังสือกลุ่มองค์กรต่างๆ ได้สลายตัวและยุติการจัดกิจกรรม โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ หลาย 10 นาย ดูแลอำนวยความปลอดภัยตลอดกิจกรรม

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น