กำแพงเพชร-นายกหน่อง อบต.สลกบาตร มุ่งมั่นทำงานเพื่อประชาชนในพื้นที่อย่างเข้มแข็ง น้ำไฟ ถนนต้องสะดวก ครองใจชาวบ้านหลายสมัยแน่
สังคม

กำแพงเพชร-นายกหน่อง อบต.สลกบาตร มุ่งมั่นทำงานเพื่อประชาชนในพื้นที่อย่างเข้มแข็ง น้ำไฟ ถนนต้องสะดวก ครองใจชาวบ้านหลายสมัยแน่


เมื่อวันที่ 1 ต.ค.63 นายพรเทพ พุ่มพวง นายกองค์การณ์บริหารส่วนตำบลสลกบาตร ,นายปิยะ ประมูลสิน ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ และ พ.ต.อ.ไพโรจน์ บุญยะพาส ผู้กำกับ สภ.ขาณุวรลักษบุรี ร่วมต้อนรับ พล.ต.ท.พิจาร จิตติรัตน์ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และนายพีระ ทองโพธิ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการที่ขอสนับสนุนงบประมาณ งบกลาง เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ภายใต้การได้รับงบประมาณ สนับสนุนในอำนาจของ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี จำนวน 2 โครงการ


1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลังบ้านผู้ใหญ่สวอง เชื่อต่อเขตเทศบาลตำบลสลกบาตร ม.2 บ้านโนนปอแตง ต.สลกบาตร

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจาก คสล.เดิม (ถนนสายทางหลวงหมายเลข 1 สะพาน 2 ( ม.5 บ้านดอนงา ต.สลกบาตร) เพื่อการสัญจรไปมาอย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นแก่ประชาชนในพื้นที่

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น