กำแพงเพชร-โรงเรียนเทศบาลเมืองหนองปลิง(ทำนองอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองหนองปลิงผ่านการประเมิน สถานศึกษาพอเพียง ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-โรงเรียนเทศบาลเมืองหนองปลิง(ทำนองอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองหนองปลิงผ่านการประเมิน สถานศึกษาพอเพียง ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ


เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี อ.เมืองฯ จ.ปทุมธานี นายเชาวนัย ชาญเชี่ยว นายกเทศมนตรีเมืองหนองปลิง พร้อมด้วย นางน้ำอ้อย อนุสนธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองหนองปลิง(ทำนองอุปถัมภ์) เข้าร่วมในพิธีมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง


โดยมีนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธีกว่า 600 คนสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนนโยบาย ของรัฐบาลในการน้อมนําพระราชดําริไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเปิดโอกาสให้สถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนแสดงผลงาน เพื่อเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางปฏิบัติในสถานศึกษา ประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น