มูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ จัดงานประเพณีทิ้งกระจาด (ซีโกว)
สังคม

มูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ จัดงานประเพณีทิ้งกระจาด (ซีโกว)


วันที่ 16 กันยายน 2563 นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานงานประเพณีทิ้งกระจาด ( ซีโกว) ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นประเพณีที่ได้ปฏิบัติสืบทอดมาเป็นระยะเวลานาน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยจัดให้มีพิธีทางศาสนาทั้งไทยจีนและพิธีแจกทานให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 3,000 ชุด จัดเป็น 3 ช่วงเวลา ช่วงละ 1000 ชุด โดยในชุดนั้น จะประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง และเงินค่าพาหนะ และเลี้ยงอาหารฟรี


โดยมี นางรัตนา เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ , นางวิยดา พลับน้อย แม่บ้านมหาดไทย , นายณรงค์ มะระยงค์ ,นายวิโรจน์ ตันวิสุทธิ์ รอง นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ , นายปราการ วิบูลย์วัฒนกิจ ประธานมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ , นายพีระพงษ์ นพนาคีพงษ์ ประธานจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ เจ้าแม่ ปากน้ำโพ ปี 2561-2562 สมาคม ชมรม สโมสร และองค์กรต่างๆ ร่วมพิธี ณ มูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ (หลังวัดนครสวรรค์) อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น